Categoria: Recursos humans

Citació de les persones interessades en el recurs contenciós 84/2020

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 91, de dia 23 de maig de 2020, s'ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 12 de març de 2020, per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu del procediment abreujat núm. 84/2020 que es tramita davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma.

S'ha interposat un recurs contenciós administratiu, actuacions núm. 84/2020, contra, entre d'altres, les resolucions del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca, de 2 de gener de 2020, per les quals es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, dels llocs de treball de director/a de les zones bàsiques de salut de S'Escorxador, Marines, Platja de Palma i Torrent de Sant Miquel (BOIB núm. 4, de 09/01/2020), en la mesura en què admeten la participació del personal estatutari sanitari o funcionari sanitari de la sanitat local del subgrup A2 (categoria infermer/a o Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, especialitat sanitaris locals – practicants).

Se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, per tal que puguin comparèixer com a demandats i personar-se davant aquest Jutjat en el termini de 9 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució.

[Font: BOIB. Núm. 91. 23/05/2020]

[Foto: Infosalut / Sala d'espera d’un centre de salut / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades