Categoria: Estudis i projectes

Comparació de la cànula nasal d'alt flux amb l'oxigen nasal estàndard de baix flux durant la broncoscòpia flexible en infants: Un assaig controlat aleatori

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Departament de Pediatria de l'Hospital Universitari Son Espases, el Grup d'Investigació Multidisciplinari en Pediatria de l'IdISBa i el Grup d'Investigació de la Síndrome d'Apnea i Hipopnea de la Son (SAHS), també de l'IdISBa, han participat en la publicació d'un estudi per avaluar si l'ús de la teràpia de cànula nasal d'alt flux en infants sotmesos a broncoscòpia de fibra òptica redueix la incidència d'hipoxèmia en comparació amb l'administració d'oxigen estàndard.

Artur Sharluyan, Borja Osona, Guillem Frontera, Kay Boris Brandstrup, Joan Figuerola, Isabel Sanz-Ruiz, Alberto Salas, Beatriz Garrido, Eva Chocano-González, Andrea Fernandez, Jose Antonio Peña-Zarza, Jose Antonio Gil i Catalina Bover-Bauzà, pediatres de Son Espases i investigadors de l'IdISBa, han participat en la publicació de l'article amb el títol "High flow nasal cannula versus standard low flow nasal oxygen during flexible bronchoscopy in children: A randomized controlled trial", a la revista Pediatric Pulmonology.

La hipoxèmia és la complicació més freqüent de la broncoscòpia de fibra òptica (FB) en infants. Les guies recomanen la suplementació amb oxigen i per a això s'utilitzen les cànules nasals convencionals (CN). L'objectiu d'aquest estudi va ser avaluar si l'ús de la teràpia de cànula nasal d'alt flux (CNF) en infants sotmesos a FB resulta en una incidència menor d'hipoxèmia que l'administració d'oxigen estàndard.

Els pacients d'entre un mes i setze anys sotmesos a una FB electiva es varen incloure en un assaig clínic prospectiu, controlat i aleatori, no cegat, a un sol centre, i assignats aleatòriament a rebre oxigen mitjançant CN o CNF. S'enregistraren les característiques basals dels pacients abans de la broncoscòpia. El resultat primari va ser la dessaturació d'oxigen durant el procediment, definida com una saturació inferior al 94%.

53 pacients varen rebre CN i 51 CNF. Es va observar que els pacients amb CNF varen tenir manco probabilitats de presentar hipoxèmia que els pacients amb CN (p=0,011), amb una reducció del risc absolut de 0,27 (interval de confiança [IC] del 95%: 0,08-045) i un número necessari per a tractar de 3,75 (IC del 95%: 2,22-12,04). La hipoxèmia moderada (SpO2 ≥ 90% i <94% i  <60 s) es va observar amb una freqüència significativament menor amb CNF que amb CN (p=0,012). La hipoxèmia greu (SpO2 < 90% i >30 s) no va ser diferent entre els grups. Els pacients sotmesos a rentada broncoalveolar (BAL) varen presentar dessaturacions inferiors amb la CNF (p=0,0003).

La conclusió que ofereix l'estudi és que la CNF ofereix una oxigenació optimitzada durant la FB electiva amb una reducció significativa de les dessaturacions i pot considerar-se per a l'administració d'oxigen, especialment quan es realitza el BAL.

Referència de l'article
Sharluyan A, Osona B, Frontera G, Brandstrup KB, Figuerola J, Sanz-Ruiz I, et al. High flow nasal cannula versus standard low flow nasal oxygen during flexible bronchoscopy in children: A randomized controlled trial. Pediatr Pulmonol. 2021. doi: 10.1002/ppul.25655. PubMed PMID: 34506689.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Infosalut / Nin / CC BY-NC-SA 4.0]