Categoria: Estudis i projectes

Document de consens sobre la pneumònia adquirida en la comunitat en els infants

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Secció de Pneumologia i Al·lèrgia Pediàtriques del Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en el document de consens sobre la pneumònia adquirida en la comunitat en els infants de les SENP, SEPAR i SEIP.

Joan Figuerola Mulet, pediatra de  l'Hospital Universitari Son Espases, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Documento de consenso sobre la neumonía adquirida en la comunidad en los niños. SENP-SEPAR-SEIP" a la revista Archivos de Bronconeumología.

La pneumònia adquirida en la comunitat (PAC) és una malaltia prevalent en l'edat pediàtrica i que ofereix freqüentment dubtes tant diagnòstics com terapèutics. S'ha realitzat un consens entre SENP, SEPAR i SEIP amb les següents conclusions:

  1. L'etiologia depèn fonamentalment de l'edat i d'altres factors, com estat immunitari, presència de malaltia de base o estat vacunal no existeix un marcador analític amb una absoluta fiabilitat.
  2. Davant de la sospita clínica de pneumònia, no és imprescindible la realització d'una radiografia de tòrax en els infants sans.
  3. L'ecografia toràcica se'n va imponent com a mètode de seguiment, i fins i tot de diagnòstic.
  4. El tractament antibiòtic empíric d'elecció en les formes típiques és l'amoxicil·lina oral a una dosi de 80mg/kg/dia generalment durant 7 dies, mentre que en les atípiques en majors de 5 anys són els macròlids. En les formes típiques greus es recomana la combinació de cefalosporina de tercera generació i cloxacil·lina (o clindamicina o vancomicina) per via intravenosa.
  5. En cas de requerir drenatge pleural, es recomana la inserció ecoguiada d'un catèter de mida petita. L'administració intrapleural de fibrinolítics (urocinasa) redueix l'estança hospitalària en comparació amb el drenatge pleural simple.
  6. En el vessament parapneumònic el tractament amb antibioticoteràpia juntament amb drenatge pleural i fibrinolítics s'associa amb una estança hospitalària i una taxa de complicacions similar al tractament antibiòtic més videotoracoscòpia assistida. Es recomana la vacunació antipneumocòccica conjugada sistèmica en menors de cinc anys, ja que redueix la incidència de PAC i d'hospitalització per aquesta causa.
Referència de l'article
Andrés-Martín A, Escribano Montaner A, Figuerola Mulet J, García García ML, Korta Murua J, Moreno-Pérez D, et al. Documento de consenso sobre la neumonía adquirida en la comunidad en los niños. SENP-SEPAR-SEIP. Arch Bronconeumol. 10 juny 2020. doi: 10.1016/j.arbres.2020.03.025. PubMed PMID: 32534869.

Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Infosalut / maternitat, dona amb infant / CC BY-NC-SA 4.0]