Categoria: Gestió de la investigació

El Govern obre el termini per presentar projectes empresarials de recerca aplicada i transferència del coneixement

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Es poden finançar iniciatives d’R+D impulsades exclusivament per empreses i també projectes compartits amb centres públics d’investigació. Els sol·licitants podran acollir-se al programa de bestreta de subvencions que ofereix ISBA, en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears.

El Butlletí Oficial de les Illes Balears va publicar, el passat dia 23 de maig, la convocatòria de subvencions per la qual s’ofereixen ajuts a empreses i agrupacions sense ànim de lucre a fi d’impulsar projectes de recerca científica aplicada, una eina dissenyada per generar nou coneixement molt enfocat a la transferència cap al sector productiu.

La convocatòria, dotada amb 5 milions d’euros, s’estructura en dues línies d’ajuts per aportar finançament a projectes de recerca científica i tecnològica que s’hauran d’executar entre 2024 i 2027. Els projectes es poden presentar des del passat dimecres, 24 de maig, durant 40 dies hàbils a través del tràmit ubicat en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

Dins la primera de les línies obertes, tenen cabuda els projectes individuals gestionats per una única entitat privada o agrupació sense ànim de lucre i executats totalment per un únic equip de recerca. Per la seva part, quant a la segona modalitat, dirigida a projectes coordinats, la convocatòria estableix que les sol·licituds han d’estar constituïdes per dos subprojectes gestionats respectivament per una entitat privada o agrupació sense ànim de lucre i per un centre públic de recerca.

Quant al màxim de projectes a presentar, cada entitat privada o agrupació sense ànim de lucre podrà presentar un projecte a la modalitat 1 i un projecte a la modalitat 2. Els centres públics de recerca podran presentar tants projectes com vulguin a la modalitat 2.

Poden ser actuacions objecte dels projectes els treballs experimentals o teòrics empresos amb l’objectiu primordial d’adquirir nous coneixements que contribueixin a millorar la competitivitat de les empreses. També hi tenen cabuda les actuacions de recerca planificada o els estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds, que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents.

Pel que fa al tipus de beneficiaris privats, poden presentar iniciatives, a més de les agrupacions empresarials i els centres públics de recerca, empreses mitjanes (menys de 250 empleats i un volum de negoci anual que no excedeixi els 50 milions d’euros, o que el balanç general anual no excedeixi de 43 milions d’euros), petites empreses (menys de 50 empleats i un volum de negoci anual que no superi els 10 milions) i microempreses (menys de 10 empleats i un volum de negoci anual que no superi els 2 milions d’euros).

A més, les ajudes no estan sotmeses als reglaments de mínims sobre ajudes d’Estat, i la intensitat màxima de les ajudes és d’un 50% de les despeses subvencionables per a la recerca industrial i d’un 25% de les despeses subvencionables per al desenvolupament experimental; podran augmentar-se en 20 punts percentuals per a recerca industrial si són petites empreses, en 15 punts percentuals per a recerca industrial si l’acció implica una col·laboració efectiva entre una empresa i organismes de recerca i difusió de coneixement, i en 20 punts percentuals per a desenvolupament experimental si són petites empreses. En tot cas, la intensitat màxima de l’ajut i, per tant, el màxim subvencionable serà del 60% del pressupost presentat en el moment de la sol·licitud.

Els sol·licitants podran acollir-se al programa de bestreta de subvencions que ofereix la Societat de Garantia Recíproca ISBA, en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, la qual cosa facilita la inversió i la disponibilitat de liquiditat per desenvolupar els projectes.

Cal destacar, amb relació al finançament de la convocatòria, que 3 dels 5 milions procedeixen del Programa Operatiu FEDER Illes Balears 2021-2027, 1 milió de l’Impost de Turisme Sostenible i 1 milió dels fons propis aportats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L’import es dividirà entre els anys 2024 (700.000 €), 2025 (1.800.000 €), 2026 (1.800.000 €) i 2027 (700.000 €).

Aquesta iniciativa es troba alineada amb els objectius de la Llei 7/2022, de 5 d’agost, de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears, entre els quals hi ha el d’estimular la cooperació en matèria d'investigació científica i tècnica, el desenvolupament tecnològic i la innovació entre les administracions, les empreses, la Universitat de les Illes Balears, els consells insulars, els centres sanitaris, els centres tecnològics i d'investigació de les Illes Balears, en benefici de l'interès general.

Igualment, la Llei 7/2022 cerca impulsar l'intercanvi i la transferència de coneixements i tecnologies, així com fomentar la interrelació i la col·laboració entre tots els agents de l'ECTIB, a més d’augmentar la cooperació entre els distints àmbits de coneixement i la formació d'equips interdisciplinaris.

D’altra banda, el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears té, entre d’altres, la missió de dirigir i focalitzar la producció de coneixement per donar resposta a les necessitats i problemàtiques socials i ambientals de les Illes Balears. En aquest sentit, té com a objectiu consolidar una base científica sòlida amb potencial de transferència per tal d’aportar competitivitat al sector productiu.

A través d’aquesta iniciativa, el Govern vol estimular la recerca per part del sector privat i, a la vegada, afavorir que el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears incrementi la seva relació amb un entorn cada vegada més competitiu que exigeix la generació de nou coneixement científic i de nous canvis tecnològics a fi de gestionar-los i aplicar-los a la producció, a l’explotació racional de recursos naturals, a la millora del sector de la salut i als sectors de l’alimentació i de l’educació, entre altres àmbits.

[Font: Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. 23/05/2023]

[Foto: ISCIII]