Categoria: Epidemiologia

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes acorden un protocol per al virus del Zika

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Comissió de Salut Pública del Sistema Nacional de Salut ha aprovat el Protocol de vigilància epidemiològica de la malaltia pel virus del Zika per detectar de forma precoç possibles casos importats i autòctons.

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han projectat un Pla de preparació i resposta per a les malalties transmeses per vectors, per tal d'instaurar mesures preventives i controlar els vectors (mosquits transmissors), així com d'informació per als ciutadans i professionals sanitaris.

S'han detectat ja agrupacions de certes malformacions en nounats de mares, aparentment infectades amb el virus del Zika durant l'embaràs.

Detecció precoç de casos

El Protocol de vigilància epidemiològica té com a finalitat detectar de forma precoç els casos produïts per minimitzar el risc de transmissió de la malaltia.

Les mostres de les comunitats autònomes que donin positiu s'enviaran al Centre Nacional de Microbiologia. La notificació d'aquests positius es realitzarà de manera personalitzada al Centre Nacional d'Epidemiologia (CNE) a través de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica.

Aquests protocols es divulgaran en l'àmbit de l'atenció primària i hospitalària.

Cada comunitat autònoma informarà dels casos autòctons, amb caràcter urgent, al Centre de Control d'Alertes i Emergències del Ministeri (CCAES) i al Centre Nacional d'Epidemiologia (CNE).

Pla nacional de preparació i resposta

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes compten amb la col·laboració d'experts proposats per les comunitats autònomes de les diferents societats científiques, i entre els seus objectius es troben els següents:

  • La millora dels sistemes de vigilància epidemiològica.
  • L'elaboració d'un programa que contempli la gestió integral del vector en la seva fase de diagnòstic, la gestió i avaluació per minimitzar-ne el risc.
  • El suport a l'elaboració de plans autonòmics i locals de resposta.
  • El reforç de la comunicació a la població.

Control del vector

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és el vector amb capacitat de transmissió del virus a Espanya, present actualment en tota la costa mediterrània.

El Ministeri i les comunitats autònomes han estipulat l'elaboració d'un programa per gestionar el vector en la seva fase de diagnòstic i així disminuir el risc.

Es crea el Comitè nacional per al seguiment del Pla i el Comitè de control i seguiment de malalties transmeses per vectors en l'àmbit autonòmic.

Recomanacions per a viatgers i seguretat transfusional

Segueixen mantenint-se les recomanacions vigents per a viatgers que pròximament visitaran les zones afectades pel virus del Zika, així com les actuacions fonamentades en directrius del Comitè Científic per a la Seguretat Transfusional, òrgan assessor del Ministeri.

[Font: Ministeri de Sanitat i Seguritat Social. 10/02/2016]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal]

Notícies relacionades a Infosalut
*24/02/2016 - Protocol sobre el Zika entre organismes sanitaris i la Societat Espanyola de Ginecologia.
*23/02/2016 - Missatge de tranquil·litat davant l'amenaça del virus de Zika a Balears.
*
08/02/2016 - La Conselleria de Salut avalua els riscos del virus del Zika a les Illes Balears.