Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

La Comissió d’Igualtat aprova el III Pla d’Igualtat entre Dones i Homes del Govern

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Comissió d’Igualtat del Govern ha aprovat per unanimitat la proposta del III Pla d’Igualtat entre Dones i Homes que serà aplicable a tot el personal de serveis generals de l’Administració de la CAIB fins al 31 de desembre de 2024.

L’estudi, que va obtenir resposta de gairebé la meitat del personal al qual és aplicable el Pla, va evidenciar que, tot i que s’han fet avenços en els darrers anys, encara cal continuar treballant per aconseguir una igualtat plena entre dones i homes, sobretot pel que fa al tema de combatre la segregació vertical.

Un dels temes detectats és que les dones perceben, de mitjana, retribucions més baixes que els homes, principalment perquè la proporció d’interinitat és més gran entre les dones i també són elles les que majoritàriament ocupen els llocs de treball menys remunerats.

Com a novetat, el Pla disposa d’un un eix específic dedicat a la salut i als riscs laborals de les dones. A més a més, també inclou cinc grans àrees temàtiques, com ara la cultura d’igualtat que es vol promoure a la CAIB; l’accés, la promoció, la retribució i l’empoderament de les dones; la conciliació i la corresponsabilitat; situacions d’especial protecció i mesures de coordinació del Pla.

Aquest III Pla inclou 108 accions concretes destinades a avançar a favor de la igualtat entre dones i homes. Entre aquestes accions, podem destacar les següents:

  • Elaborar i difondre a tot el personal un material didàctic sobre els estereotips de gènere.
  • Redactar anualment un informe sobre la bretxa salarial que analitzi la relació entre bretxa salarial i sostre de vidre.
  • Fer una guia interactiva amb accés des de la intranet sobre les mesures de conciliació existents
  • Revisar el Protocol per prevenir i actuar en cas d’assetjament i anar-lo actualitzant.
  • Dur a terme campanyes informatives sobre assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere i d’expressió de gènere i altres formes de violència de gènere en l’ambient laboral.
  • Analitzar els riscs psicosocials per a les dones a l’Administració: assetjament sexual i psicològic, discriminació, doble jornada de les dones treballadores, estrès i altres.

[Font: Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. 22/04/2021]

[Foto: Conselleria de Predidència, Funció Pública i Igualtat]