Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Conveni del Ministeri de Sanitat amb IHAN per a la promoció, protecció i suport a la lactància materna i la humanització de l'assistència al naixement

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 191 de dia 11 d'agost de 2021, s'ha publicat el conveni entre el Ministeri de Sanitat i la Iniciativa per a la Humanització de l'Assistència al naixement i la Lactància (IHAN), que es dirigeix a potenciar la protecció, promoció i suport a la lactància materna per a la promoció de la salut i el benestar de les mares i de la primera infància, així com del foment de la humanització i la qualitat de les pràctiques clíniques relacionades amb l'atenció al part, naixement i puerperi.

La Iniciativa per a la Humanització de l'Assistència al Naixement i la Lactància (IHAN) és l'organització autoritzada a Espanya per la OMS i la UNICEF des de 1995 per difondre el Projecte IHAN, amb la finalitat de protegir i recolzar la salut maternoinfantil a través de la promoció i protecció de la humanització de l'assistència al naixement i de la protecció, promoció i suport de la lactància natural.

La lactància materna presenta beneficis sobre la salut i el benestar de la infància i de les mares i l'OMS recomana, com a estratègia de salut pública, que sigui l'aliment exclusiu fins als 6 primers mesos de vida i, juntament amb altres aliments, fins als dos anys o més en funció dels desitjos de la mare i l'infant. 

A Espanya, segons dades de l'Enquesta Nacional de Salut de 2017, la taxa de lactància materna exclusiva als primers sis mesos és només un 39% a pesar del desig d'un alt percentatge de mares. Per tot això és necessària la implementació de polítiques i estratègies per a la promoció, protecció i suport de la lactància materna.

D'altra banda, l'Estratègia d'Atenció al Part Normal en el Sistema Nacional de Salut (2008) i l'Estratègia Nacional de Salut Sexual i Reproductiva (2011) fomenten bones pràctiques en l'atenció sanitària de qualitat a l'embaràs, part i puerperi oferint informació adequada a l'embarassada, el maneig fisiològic del part normal, el contacte precoç pell amb pell, l'inici de la lactància materna en la primera hora de vida, la no separació mare-nadó i el foment de la lactància materna en exclusiu per als sis primers mesos de vida.

Per tot això es recomana l'elaboració de normatives, la capacitació de professionals sanitaris i la coordinació entre els diferents nivells assistencials. Aquestes actuacions s'han d'adaptar als desitjos de cada mare, respectant la seva autonomia i pal·liant les dificultats que pugui trobar-se una mare que vol alletar.

A més, a causa de la situació generada per la pandèmia de COVID-19, l'assistència al naixement i a la lactància s'ha vist alterada en pràctiques clau com el contacte pell amb pell immediat, la primera presa de pit, la no separació mare nadó, entre d'altres, així que el Projecte IHAN cobra especial importància en aquest context.

[Font: BOE NÚM. 191. 11/08/2021]

[Foto: Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby / CC BY­ND 2.0]