Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Més de 16.000 alumnes de les Illes Balears han participat en els programes de prevenció que ha portat a terme la Conselleria de Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Més de 16.000 alumnes i 600 professors varen participar el curs passat en els diferents programes de prevenció de drogodependències i addiccions que duu a terme cada any la Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública i Consum, i en els quals s’emmarquen els programes de prevenció del consum de tabac. Alumnes d’educació infantil, primària i secundària es beneficien d’aquests cursos de prevenció destinats a l’adquisició d’hàbits saludables. En els darrers anys s’ha detectat un increment en la percepció del risc del consum de tabac per part dels joves. Un 91,4 % dels menors entre 14 i 18 anys opina que el consum d’un paquet diari de tabac pot ser la causa de problemes greus de salut.

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública i Consum, centra gran part dels seus esforços en la prevenció del consum de tabac entre la població més jove, per tal de revertir les dades de les enquestes esmentades.

Cursos de prevenció educativa

Durant el curs escolar 2012-2013 es varen dur a terme en els centres educatius de les Illes Balears els programes següents destinats a la promoció d’hàbits saludables, en què s’inclou la prevenció del consum de tabac:

  • Bon dia salut: dirigit als alumnes d’educació infantil i primària. Aquest programa està centrat en la promoció d’hàbits saludables i treballa, entre d’altres, el tema del tabac.
  • Decideix: orientat als alumnes d’educació secundària. És un programa general de prevenció de drogodependències i addiccions en el qual es treballen sobretot les habilitats socials davant les situacions de consum de drogues, especialment en drogues d’inici (tabac i alcohol).
  • Respir@ire: a principis de 2013 es va posar en marxa aquest nou programa de prevenció escolar, en format en línia, dirigit a estudiants d’educació secundària. L’objectiu és informar al llarg dels quatre cursos de l’ESO sobre el tabac i les conseqüències del seu consum.

Tallers de deshabituació del tabaquisme

D’altra banda, la Gerència d’Atenció Primària del Servei de Salut duu a terme cada any tallers de deshabituació del tabaquisme per ajudar la població a abandonar el tabac. La majoria dels professionals sanitaris dels centres de salut ofereixen sistemàticament el consell de deixar de fumar a totes les persones fumadores que acudeixen a la consulta. Bona part d'ells també fa una breu intervenció a totes les persones que volen deixar de fumar però que, per diversos motius, no poden o no consideren necessari adherir-se a un programa avançat o intensiu.

Durant l’any 2013 el personal sanitari d’Atenció Primària va fer més de 71.000 intervencions a pacients relacionats amb la deshabituació tabàquica.

El suport a les persones que demanen ajuda per deixar de fumar es pot fer individualment o en grup i el duen a terme professionals sanitaris formats específicament en deshabituació tabàquica. El 2013 es varen realitzar 1.401 intervencions individuals i 462 de grupals.

Campanya d’inspecció de cigarrets electrònics

El Servei d’Inspecció de Consum de la Conselleria de Salut continua enguany la campanya de control ja iniciada el 2013 dels cigarrets electrònics, dispositius que alliberen determinades dosis de nicotina mitjançant un procés d’escalfament electrònic, que s’ha denominat vapejar. Fins al passat mes de març no hi havia una regulació específica per a la fabricació, la venda i el consum d’aquests cigarrets i durant la campanya d’inspecció de la Direcció General de Salut Pública i Consum es varen dur a terme les actuacions següents:

  • Informar els establiments dedicats a aquesta activitat sobre la prohibició de fer referència a la salut o a indicacions terapèutiques i, si s’escau, retirar la publicitat o l’etiquetatge en què es feien aquestes referències.
  • Informar de l’obligatorietat que l’etiquetatge del producte, tant del líquid de recàrrega, com del cigarret electrònic, que ha de figurar en un idioma oficial.
  • Prendre mostra de productes per analitzar-los. El Servei d’Inspecció de Consum va prendre mostra de 25 productes: 16 de líquids de recàrrega i 9 de cigarrets electrònics, que va analitzar el Centre d’Investigació i de Control de la Qualitat dependent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
  • Incloure en la xarxa d’alerta de consum les incidències detectades.

El passat mes de març, la modificació de la Llei del tabac va incloure la regulació de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat d’aquests dispositius per la qual es prohibeix la venda i el subministrament de cigarrets electrònics a menors de 18 anys i se’n prohibeix el consum en determinats llocs: administracions públiques, establiments sanitaris, centres escolars, mitjans de transport públic i parcs infantils.