Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

El COPIB trasllada als partits polítics una bateria de propostes per a la seva inclusió en els programes electorals de cara als comicis de 2023

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El document recull 20 accions relacionades amb els àmbits social, sanitari, educatiu i laboral, que persegueixen promoure i millorar el benestar psicològic i emocional de la ciutadania.

Representants del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) han iniciat una ronda de contactes amb responsables dels principals partits polítics de Balears, per a traslladar-los una bateria de propostes destinades a promoure i millorar el benestar psicològic i emocional de la ciutadania en quatre àmbits específics d'actuació: social, sanitari, educatiu i laboral. L'objectiu és que les formacions incloguin aquestes recomanacions en els seus programes electorals de cara als comicis de 2023.

Des del COPIB consideren que, malgrat els esforços realitzats en els últims anys en relació amb l'atenció a la salut mental, tant la prevenció de trastorns psicològics i la promoció d'una bona salut psicològica i emocional com l'accés als serveis i programes d'intervenció psicològica continuen sent un luxe i continuen sent part d'un discurs polític més que una realitat accessible a la ciutadania. Si l'augment de demanda d'aquests serveis no va acompanyat d'un increment de recursos econòmics i humans realistes, poc es podrà fer per a atendre les necessitats actuals de la població. Falten professionals de la psicologia als hospitals, en els centres de salut, en els Serveis Socials i comunitaris, en els centres escolars.

Propostes

El document del COPIB inclou 20 propostes que s'engloben en quatre àmbits d’actuació específics:

Propostes en l’àmbit de la intervenció social

 • Promoció i desenvolupament d'un model de Serveis Socials des d'un enfocament d'intervenció familiar, grupal, comunitària i de proximitat.
 • Inclusió immediata de la figura del o de la professional de la Psicologia com a perfil professional essencial en les unitats de treball.
 • Establiment d'una ràtio mínima, tant en els Serveis Socials d'Atenció Primària com en les àrees especialitzades que garanteixi una atenció de qualitat.
 • Incorporació del professional de la Psicologia en la plantilla dels centres residencials de gent gran tant públics com concertats, incloent-hi aquesta figura com a criteri obligatori en els plecs de condicions tècniques.
 • Revisar els criteris d'adjudicació dels contractes dels Serveis Socials i Assistencials, a fi de garantir que els criteris tècnics i professionals prevalguin sobre els econòmics en l'adjudicació de contractes i establir mesures que afavoreixin l'estabilitat dels programes, entre d’altres.
 • Promoció de la figura del o de la professional de Psicologia en les noves lleis sobre Infància, Dependència, Gent gran, Violències Masclistes i exclusió social.
 • Impuls de la legislació que reguli les condicions de les residències de gent gran i en situació de discapacitat.
 • Activació d'un programa de lluita contra la solitud no desitjada.

Propostes en l'àmbit de la salut

 • Ampliació de la cobertura d'atenció psicològica en el Sistema Nacional de Salut en la nostra comunitat autònoma, incrementant la ràtio de professionals de la psicologia clínica, com a mínim fins als 10 psicòlegs o psicòlogues clíniques per cada 100.000 habitants, equiparant-se al de comunitats com Catalunya.
 • Ampliació del Programa d'Intervenció Psicològica en Atenció Primària, almenys duplicant la dotació actual.
 • Disminució de les llistes d'espera per a ser atès en les Unitats de Salut Mental o pel Programa d'Atenció psicològica en atenció primària a un mes, i a una setmana en els casos que presentin major urgència.
 • Creació de Serveis de Psicologia als hospitals públics.
 • Increment de l'atenció psicològica a pacients oncològics, neurològics, crònics, etcètera, així com als seus familiars.
 • Creació de serveis d'atenció sociosanitària per a atendre les persones afectades psicològicament, amb nivells premòrbids, per la pandèmia i els seus efectes.
 • Promoció de la incorporació dels i de les professionals de la Psicologia en els Plans d'Intervenció en urgències i emergències, en les mateixes condicions que altres professionals intervinents, i modificació de la normativa i protocols vigents d'actuació davant emergència, i davant pandèmies.

Propostes en l'àmbit de l'educació

 • Incorporació de professionals de la psicologia educativa en els centres escolars per al desenvolupament i intervenció en els problemes infantojuvenils.
 • Unificació en la figura del professional de la Psicologia educativa de diferents perfils implantats en els centres (referents de convivència, coordinador de benestar…), com a professional amb les competències tècniques per a l'abordatge de les diferents problemàtiques comportamentals i psicològiques associades a aquests perfils.

Propostes en l'àmbit laboral

 • Activació d'un Servei de suport psicològic als aturats de llarga durada.
 • Promoció de la salut i el benestar psicològic en les organitzacions, atesos els riscos psicosocials segons la legislació sobre PRL (Prevenció de Riscs Laborals), la seva prevenció i assistència, a través de Guies de Bones Pràctiques o Programes d'Intervenció.
 • Incorporació de professionals de la psicologia especialistes en el disseny i desenvolupament de programes d'igualtat, conciliació, diversitat, desenvolupament de recursos humans, tecnologia digital, mediació laboral, etc.
 • Posada en funcionament o activació de programes d'intervenció per a reduir la durada de les baixes laborals per motius psicològics.

[Font: COPIB. 24/10/2022]

[Foto: Conselleria d'Afers Socials i Esports]