Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera dona un nou impuls al Programa Pacient Actiu

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'educació entre iguals és clau dins de l'estratègia de cronicitat i del Pla Estratègic 2022-2024 de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. Va dirigit a pacients amb patologia crònica, que suposen més del 50% de l'activitat d'hospitalització i gairebé el 80% de les consultes a l'atenció primària.

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va posar en marxa el Programa Pacient Actiu el febrer de 2018. El procés de formació del Programa va iniciar-se a principis de 2019 i va començar el seu camí amb un grup format per 11 pacients, que alhora es van convertir en docents, en un procés de formació en cascada, aspecte aquest clau en el programa, però a causa de la pandèmia el programa es va haver d'aturar.

El 2022 es va reprendre el projecte amb la idea de donar un nou impuls i recentment s'ha tornat a presentar tant a Atenció Primària com a l'àmbit hospitalari, a Can Misses i a l'Hospital de Formentera, amb l'objectiu de captar de nous pacients amb patologies cròniques que compleixin criteris per participar en aquest programa de formació entre pacients.

El tipus d'intervenció d'educació per a la salut al Programa Pacient Actiu és grupal, amb metodologia de formació entre iguals, que consisteix en una sèrie de sis sessions –de dues hores de durada cadascuna– estructurades i específiques per a cada problema de salut que el Programa aborda, adreçades a pacients crònics i a persones cuidadores.

El Programa Pacient Actiu s'engloba dins de l'Estratègia de Cronicitat de la Conselleria de Salut i està alineat amb l'Estratègia per a l'Abordatge de la Cronicitat del Ministeri de Sanitat.

Aquesta iniciativa també respon al compliment del Pla Estratègic de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per als anys 2022-2024 i que en la seva línia 2: Potenciar l'Atenció Primària, recull a l'epígraf 2.7 "Capacitar els malalts crònics en la presa de decisions conscients i autònomes sobre la salut fomentant la formació entre iguals".

L'objectiu és formar pacients actius que motivin i capacitin d'una manera més propera i efectiva altres persones amb la mateixa malaltia, ja que parteixen de la seva experiència personal. D'aquesta manera, els pacients són capaços de prendre decisions informades sobre el tractament de la seva malaltia, considerar diferents opcions per gestionar les seves condicions i promoure la mateixa salut, implicant en el suport als cuidadors.

Així doncs, la iniciativa va dirigida a pacients amb problemes de salut crònics (que suposen més del 50% de l'activitat d'hospitalització i gairebé el 80% de les consultes a l'atenció primària), als seus familiars i a cuidadors, i engloba tres nivells de formació: la que reben els professionals, l'adreçada als pacients actius (que lideren grups d'altres pacients) i, finalment, l'orientada a la resta de pacients.

Aquests tallers es desenvolupen mitjançant una estratègia d'educació per a la salut basada en la pedagogia activa (és a dir, a investigar la realitat i la situació concreta de cadascú), incorporant la metodologia basada en la formació entre iguals i, per tant, motivant, d'una banda, els formadors a facilitar la comunicació i l'intercanvi d'experiències i, de l'altra, impulsant que els pacients siguin més capaços de prendre decisions, resoldre problemes i autogestionar el seu problema de salut.

[Font: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. 29/01/2023] . 

[Foto: Programa Pacient Actiu IB]