Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Institucions sanitàries

Les donacions de sang es mantenen durant el 2022 a les Balears

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Les Illes Balears van registrar 37.403 donacions de sang. Es mantenen així respecte de 2021 amb un lleuger descens i són autosuficients per 14è any consecutiu.

El Banc de Sang i Teixits ha presentat la memòria d’activitat de l’any 2022 a la reunió del Patronat de la institució, juntament amb el pla de contingència epidemiològica en relació amb el dengue, el canvi en la direcció tècnica del Banc de Teixits per jubilació del Dr. Antoni Gayà -fundador del BSTIB-, els comptes anuals, el pla anual de contractació, el pla de sostenibilitat i el grau de compliment dels objectius de la direcció gerent.

Pel que fa a la seva activitat, el Banc de Sang i Teixits va organitzar 1.264 campanyes de donació de sang, un 4,5% més que l’any anterior, en 136 llocs diferents de les illes. Això va animar a donar sang un total de 21.256 persones, cosa que representa el 2,7% de la població balear en edat de donar-ne. De les persones que van donar sang, 2.060 van ser donants per primera vegada durant el 2022, un 48,8% menys que en 2019. Als darrers 3 anys s’ha acumulat una pèrdua d’aproximadament 7.000 donants nous.

Amb un total de 44.567 oferiments atesos, un 3,9% més que l’any anterior, es van aconseguir 37.403 donacions de sang (incloent-hi afèresi), la qual cosa representa una lleugera disminució de l’1,3%. La mitjana de donacions per col·lecta va ser de 30. La taxa de donació en la població és de 47 donacions de sang per cada 1.000 habitants d’entre 18 i 66 anys.

D’altra banda, el Banc de Teixits va obtenir 1.416 peces de teixit osteotendinós, un 27% més que l’any anterior, gràcies a la solidaritat de les famílies de 26 donants cadàvers. Els teixits distribuïts van permetre 1.352 implants a 1.077 pacients, cosa que representa una pujada del 18,6% pel que fa a l’any anterior.

Les donacions de còrnies han minvat un 26%; se n’han obtingut un total de vuitanta, 65 de les quals han estat vàlides per ser trasplantades. 63 mares donaren 386,2 litres de llet l’any passat, que han servit per subministrar 333,5 litres de llet materna a 106 nounats, fonamentalment pacients de pes baix extrem, inferior a 1.500 g, que no podien rebre llet de la seva pròpia mare.

A més, el BSTIB va rebre dos premis nacionals, va participar en 3 projectes de recerca i va fer 3 publicacions a revistes científiques. Finalment, el Banc de Sang es va sotmetre a diverses auditories per garantir el compliment dels requisits de qualitat i seguretat.

Resum dels assoliments del BSTIB l’any 2022

Banc de Sang

 • Durant 14 anys seguits la CAIB ha estat autosuficient pel que fa a les donacions de sang.
 • S’ha reprès el programa d’educació en els centres educatius de Mallorca i Eivissa amb 51 sessions i l’organització de 43 campanyes de donació a l’àmbit escolar.
 • Donació d’un dels autobusos al Ministeri de Sanitat d’Ucraïna com a ajuda humanitària a la guerra contra Rússia.
 • Inici del Projecte de la Unitat de Plasma.

Banc de Teixits

 • 106 nadons prematurs han rebut llet materna. S’ha distribuït 333,5 litres de llet materna a les unitats de nounats.
 • El nombre de pacients que han rebut un implant de teixit osteotendinós durant l’any 2022 ha estat de 1.077, cosa que representa un augment del 18,6%.

Activitat científica

 • Premi nacional de promoció de la donació de sang SETS 2022.
 • Premi nacional a la millor comunicació a l’àrea de donació i producció de components SETS 2022.
 • 3 projectes de recerca i 3 publicacions a revistes científiques.

Qualitat

 • Renovació de la certificació CAT fins a abril de l’any 2026.
 • Renovació de la certificació del compliment dels requisits de la Norma UNE ISO 9001:2015, que és vàlida fins a novembre de 2025.
 • Incorporació del Banc de Teixits al Sistema de Qualitat.

Recursos humans

 • Ampliació del teletreball (llocs de feina no presencials) i de sessions de treball virtual.
 • Inici del tercer Programa de Joves Qualificats
 • Publicació del procés d’estabilització de 40 llocs de feina.
 • Aprovació del segon Pla d’Igualtat, en aquest cas, amb vocació de permanència, per continuar avançant en la igualtat definitiva de gènere dins la institució.
 • Compliment del 100% de la planificació de prevenció de riscs laborals, amb un índex de sinistralitat mínim.
 • Inversió del total del pressupost destinat a formació per primera vegada (FUNDAE) i rècord en inversió destinada a formació per als treballadors.

Gestió econòmica i sistemes

 • Primera auditoria financera emesa favorablement al 100%, sense excepcions o paràgrafs d’èmfasi.
 • Automatització dels informes econòmics.
 • Nou sistema de comunicacions i Internet.
 • Implantació de maquinari nou de servidors, cabina i commutadors de virtualització.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 25/04/2023]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]