Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Institucions sanitàries

La Conselleria de Salut concedeix una subvenció a Metges del Món

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Es destinarà al finançament parcial del projecte «Trobadors-INRED, reducció de danys i inclusió social contra l’exclusió». El programa va dirigit a les persones que consumeixen droga per via injectada i que es troben en situació de risc social.

Dins la concepció actual de l’estat social i democràtic de dret, la concessió de subvencions o d’ajuts es configura com l’activitat principal de foment que desenvolupen les administracions públiques. Aquesta activitat administrativa està regulada pel Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

El projecte «Trobadors-INRED, reducció de danys i inclusió social contra l’exclusió social», es basa en la reducció de danys, la promoció de la salut i el foment de la participació de les persones beneficiàries, així com en la sensibilització de la societat per aconseguir un canvi social.

L’objectiu general del projecte és reduir la mortalitat i morbiditat de les persones que s’injecten drogues i, de manera específica, es pretén millorar la salut, la qualitat de vida i el benestar de les persones que consumeixen drogues i que es troben en situació de vulnerabilitat social. Així mateix, el projecte persegueix acostar i visibilitzar la realitat de les persones usuàries de drogues en situació de risc o exclusió social a estudiants i professionals de l’àmbit sociosanitari i a la població general.

L’import de la subvenció és de trenta-un mil tres-cents vint euros (31.320,00 €).

[Font: Conselleria de Salut. 10/11/2023]

[Foto: Marco Verch Professional Photographer / Man holding pack of cocaine / CC BY 2.0]