Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

La Conselleria de Salut recorda la importància d'un diagnòstic precoç per no desenvolupar la sida

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Direcció General de Salut Pública i Participació recorda a la població la importància d'obtenir un diagnòstic precoç per tal de rebre un tractament eficaç i no desenvolupar la sida. A Espanya, hi ha devers 150.000 persones amb infecció per VIH (4 persones infectades per cada 1.000 habitants), de les quals prop del 30 % no ho saben perquè no n'han estat diagnosticades.

Aquest desconeixement comporta dos grans riscs: d'una banda, que les persones ja infectades que no ho saben no puguin beneficiar-se de manera precoç dels tractaments disponibles, amb el consegüent possible desenvolupament de la sida i, d'altra banda, un augment del risc de la transmissió a altres persones. Alguns estudis indiquen que entre el 25 % i el 30 % de les persones amb VIH que desconeixen el seu estatus serològic són responsables del 54 % de les noves infeccions.

El diagnòstic tardà, per falta de percepció del risc enfront del VIH o a causa de l'estigma que l'envolta, dificulta que les persones diagnosticades puguin rebre un tractament adequat per millorar la seva qualitat de vida, per la qual cosa tenen un major risc de desenvolupar la sida i la seva mortalitat és major en relació amb les persones que accedeixen al diagnòstic i al tractament eficaç de manera precoç. També s'ha de tenir en compte que el tractament i la cura de les persones malaltes són superiors quan es diagnostica la infecció de manera tardana. A les Illes Balears, encara que la prova sigui gratuïta i confidencial, el retard en el diagnòstic arriba al 53 % dels nous casos de VIH.

La Direcció General de Salut Pública i Participació recorda que el VIH es pot prevenir si s'aposta per les relacions sexuals segures i no es comparteixen objectes punxants ni tallants.

Dades del VIH a les Illes Balears

El registre de nous diagnòstics del VIH del Servei d'Epidemiologia de la Conselleria de Salut inclou 1.988 casos acumulats des de l'any 2003, any en què es va a començar a fer aquest registre. Per illes, 1.679 casos corresponen a Mallorca, 77 a Menorca i 232 a les Pitiüses. D'aquests casos, el 80 % són homes i el 20 % dones. Per edat, el 65 % dels casos corresponen a persones amb menys de 40 anys i només el 12 % tenen 50 anys o més. L'edat mitjana en el moment del diagnòstic és de 37 anys (37,6 anys en el cas dels homes i 34,7 anys en el cas de les dones).

Dels 1.987 casos amb país d'origen conegut, el 71 % són de països de la Unió Europea, la majoria dels quals són espanyols (88,4 %), la segona regió amb més casos és Amèrica Llatina (17 %), seguida de l'Àfrica subsahariana (9 %).

En el 81 % dels casos, la transmissió va ser per via sexual, i continua la tendència a la baixa de la transmissió entre usuaris de drogues injectades (per haver compartit xeringues). Per als homes, les relacions homosexuals suposen un 49 % dels casos i les heterosexuals, un 32 %. En el cas de les dones predomina clarament el contagi en relacions heterosexuals (80 %) sobre les dones usuàries de drogues injectables (14 %).

Dades de la sida a les Illes Balears

El nombre de casos de sida acumulats continua la tendència descendent de la incidència. A l'arxipèlag, en data 30 de juny de 2015, se situa en 2.656 casos (78 % homes i 22 % dones). Per illes, Mallorca acumula 2.146 casos, mentre que les Pitiüses n'acumulen 356 i Menorca 132.

Respecte de la distribució per categoria de transmissió, un total de 1.247 casos (47 %) corresponen a usuaris de drogues injectables, 582 (22 %) a la categoria heterosexual i 551 (21 %) a la categoria homosexual. Pel que fa al país d'origen, un total de 271 casos (10 %) corresponen a persones estrangeres.

L'anàlisi dels darrers anys mostra un patró epidemiològic dominat pels homes (77 %), amb una distribució per edat amb preponderància pel grup de 40-49 anys (42 % del total) i amb domini de la categoria heterosexual.

[Font: Conselleria de Salut. 30/11/2015]

[Foto: Conselleria de Salut]