Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Conveni entre la Conselleria de Salut i l'IMAS sobre drogodependències i altres addiccions

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut transferirà la quantitat d'1.151.162,00 € al Consell de Mallorca per al desenvolupament de programes d'atenció a les drogodependències i altres addiccions.

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Salut a disposar de la despesa derivada del Conveni de col·laboració amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per a l'atenció d'addiccions durant l'any 2017.

La finalitat d'aquest Conveni és la col·laboració entre ambdues administracions en l'execució d'accions relacionades amb l'atenció, el tractament ambulatori i residencial a les persones amb problemes de drogodependències i altres addiccions, i la coordinació per al desenvolupament de programes educatius de prevenció.

Mitjançant aquest Conveni de col·laboració, la Conselleria de Salut es compromet a:

 • Participar, supervisar i aprovar, juntament amb l'Àrea de Benestar Social de l'IMAS, la planificació dels diversos programes i accions d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres addiccions.
 • Aportar durant l'exercici de 2017 la quantitat d'1.151.162,00 € per finançar parcialment aquests programes.
 • Pel que fa a la preparació i al subministrament de metadona a les unitats de conductes addictives (UCA) de tota l'illa de Mallorca i als centres de salut inclosos en el programa, aportar el clorhidrat de metadona, l'equipament, l'envasat, la furgoneta i el personal (1 farmacèutic, 2 auxiliars de clínica i 1 xofer).
 • Incloure, en el marc del conveni de dispensació de metadona en oficines de farmàcia, la dispensació als usuaris dels centres de tractament de drogodependents.
 • Dur a terme el programa de formació de professionals d'atenció i prevenció a les drogodependències i altres addiccions.
 • Participar en els recursos complementaris següents: centre de contenció Andana; centre de dia Arrels; Programa base (Comunitat terapèutica Ses Sitjoles); programa "Just a temps"; programa "Ciberjove"; programa "Centre de dia Projecte Jove"; programa d'intervenció familiar, i Comunitat Itaca.
 • Dur a terme el programa d'atenció i tractament ambulatori: cobertura d'assistència ambulatòria a les drogodependències i altres addiccions a l'illa de Mallorca en el municipi de Palma.

El Consell de Mallorca, per la seva part, es compromet a:

 • Participar, supervisar i aprovar, a través de l'Àrea de Benestar Social de l'IMAS i juntament amb la Conselleria de Salut, la planificació dels diversos programes i accions d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres addiccions que són objecte del Conveni.
 • Donar cobertura a la demanda d'atenció i tractament ambulatori a drogodependències i altres addiccions a l'illa de Mallorca, llevat del municipi de Palma, a través de quatre equips professionals integrats en 5 UCA. El conjunt d'equips està format per un coordinador (metge), quatre metges, quatre psicòlegs, quatre treballadors socials, quatre DUE, quatre auxiliars d'infermeria i dos auxiliars d'administració. El cost total d'aquest programa és aproximadament d'1.096.523,09 euros en personal i de 25.779,67 euros en material sanitari/d'oficina.
 • Dur a terme el servei d'assistència en règim de comunitat terapèutica Casa Oberta, per al tractament de drogoaddiccions en comunitat terapèutica de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El cost total d'aquest programa és aproximadament de 439.107,12 euros.
 • Mantenir i assignar la dotació pressupostària convenient en relació amb les actuacions en el camp d'assistència, rehabilitació i reinserció.
 • Aportar tots els recursos humans, tècnics i materials necessaris per al funcionament dels equips i centres objecte d'aquest Conveni.
 • Presentar, abans del 28 de febrer de 2018, a la Conselleria de Salut una memòria final de les activitats i la despesa detallada que s'ha derivat de l'execució de les accions previstes en el Conveni.

[Font: Conselleria de Salut. 09/06/2017]

[Foto: Infosalut]