Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

S'aprova el Projecte de llei de promoció de la seguretat i la salut en el treball

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha aprovat el Projecte de llei de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears.

Els objectius del Projecte de llei són establir el marc d’actuació que possibiliti la reducció dels índexs de sinistralitat en el treball en l’àmbit de la comunitat autònoma, mitjançant l’adopció d’un conjunt de mesures adreçades a la sensibilització, la formació i la promoció de la seguretat i la salut laboral.

Així mateix, aquest Projecte estableix el desenvolupament i el règim jurídic de l’Institut Balear de la Seguretat i la Salut Laboral (IBASSAL) com a organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia. L’IBASSAL es configura com a òrgan científic i tècnic en matèria de prevenció de riscs laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El nou organisme autònom té el doble propòsit de contribuir a la reducció de la sinistralitat i a l’estudi de les malalties professionals.

Organització de l’IBASSAL

L’Institut Balear de la Seguretat i la Salut Laboral (IBASSAL) està integrat per una presidència, una vicepresidència i una direcció, com a òrgans unipersonals; també, pel Consell de Direcció i el Consell Rector de Salut Laboral, com a òrgans col·legiats. Es crea també la Unitat de Malalties Professionals.

Mesures de promoció de la sensibilització i foment de la formació en seguretat i salut

El Projecte també desplega mesures de promoció de la sensibilització i formació sobre els valors de la seguretat i la salut en el treball.

Com a novetat s’introdueixen mesures de promoció de la seguretat i la salut en matèria de subvencions públiques i contractació administrativa, entre d’altres.

Projecte de llei de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears.

[Font: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. 27/04/2018]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*07/11/2017 - Autoritzada la creació de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL).
*31/10/2017 - La futura llei de la promoció de la seguretat i salut en el treball preveu la creació de l'IBASSAL.