Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Autoritzat el conveni entre la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i el Consell Insular de Mallorca per a l’atenció a les drogodependències

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern de 9 de novembre ha acordat autoritzar el conveni entre la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i el Consell Insular de Mallorca per a l’atenció a les drogodependències durant l’exercici 2012 per valor d’1.151.162 euros. Aquest conveni de cooperació suposa la planificació integral i la coordinació interinstitucional per possibilitar la consecució de resultats efectius en la lluita contra les drogodependències i altres addiccions. Es desenvolupa en el marc de l’Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016 i el Pla Nacional de Drogodependències.

La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social té entre les seves prioritats l’impuls de les accions que s’inclouen en les àrees de prevenció del consum de drogues i altres addicions i l’assistència a les persones amb aquesta problemàtica, i vol donar suport a les corporacions locals en la creació i el desenvolupament de les estructures necessàries per donar un servei adequat al ciutadà. D’altra banda, els consells insulars són competents per elaborar i aprovar els plans insulars de drogodependències i altres addiccions, assessorar i donar suport a les corporacions locals en l’elaboració dels seus plans i programes.

Ambdues administracions varen acordar l’any 2004 que davant el problema de la drogoaddicció era convenient unir esforços en l’elaboració i el desenvolupament d’un programa d’atenció als drogodependents de l’illa de Mallorca. Aquest conveni de col·laboració pretén regular el funcionament dels equips d’atenció i de prevenció de les drogodependències que gestiona l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

[Font: Govern de les Illes Balears. 12/11/2012]