Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Institucions sanitàries

Funcionament del Pla per a la Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La directora de l’Institut Balear de la Dona (IBDona), Maria Duran va informar sobre el funcionament i desenvolupament del Pla Autonòmic per a la Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines amb Fins d’Explotació Sexual, que es va aprovar el 10 de maig de 2019 .

Algunes mesures específiques contemplades en el Pla:

 • Reforç dels programes d’atenció psicològica especialitzada.
 • Disseny i implementació d’una diagnosi acurada sobre la prostitució i el tràfic de dones i nines amb fins d’explotació sexual (TDNES) a les Illes Balears.
 • Elaboració d’un estudi i una anàlisi sobre els perfils de les víctimes, i els mètodes i les característiques dels grups criminals relacionats amb el TDNES a l’àmbit de la comunitat autònoma.
 • Disseny d’un instrument que ajudi els professionals i les professionals a valorar el risc i a determinar les actuacions que s’han de dur a terme.
 • Organització d’un congrés biennal sobre la prostitució i el TDNES.
 • Finançament per implantar itineraris integrals de projectes de recuperació psicològica i d’inserció sociolaboral.

Comissions tècniques de seguiment del Pla

Durant aquests primers 8 mesos de l’entrada en vigor del Pla, l’IBDONA ha posat en marxa les comissions tècniques de seguiment del pla, ha donat suport econòmic a estudis sobre prostitució, educació afectiva i violència masclista, ect.

Mesures establertes

Davant la urgència d’atendre la problemàtica de l’explotació sexual de nines, nins i adolescents, per a prevenir i intervenir davant l’explotació sexual de nines, nins i adolescents, s’han establert que inclou les següents mesures, entre d’altres:

 • Elaborar un diagnostic acurat de la situació d’explotació sexual infantil (ESI) a les Illes Balears.
 • Sensibilitzar i informar la societat sobre diversos aspectes d’aquest teme.
 • Dur a terme una formació especialitzada. Elaborar programes familiars per a la prevenció, detecció i intervenció.
 • Recuperar la salut integral física i psicològica de les víctimes a través d’intervencions específiques.
 • Desenvolupar les accions previstes d’educació afectivo sexual implicant a les famílies.
 • Continuar amb les campanyes contra la prostitució i la sensibilització de la societat.

[Font: Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. 20/02/2020

[Foto: Govern de les Illes Balears]

Notícies relacionades