Categoria: Salut ambiental

Pròrroga de la validesa dels carnets per a l'aplicació de biocides

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 62, de 17 de maig de 2016, s'ha publicat la Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació, per la qual es prorroga la validesa dels carnets per a l'aplicació de biocides.

El mes de juliol de 2010 es va establir una nova normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides i es va disposar una pròrroga de sis anys de validesa dels carnets de nivell bàsic i qualificat d'aplicador de plaguicides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària homologats fins aquest moment.

Així mateix, es va facultar les comunitats autònomes per autoritzar noves edicions de cursos per a l'obtenció dels carnets bàsic i qualificat.

Una vegada transcorreguts aquests sis anys, el personal de les empreses de serveis d'aplicació de biocides dels tipus 2, 3, 4, 14, 18 i 19, per poder continuar exercint la seva activitat, ha de disposar del certificat de professionalitat corresponent a les qualificacions professionals de nivell 2, Serveis per al control de plagues, i de nivell 3, Gestió de serveis per al control d'organismes nocius, per al responsable tècnic de l'empresa.

A les Illes Balears encara hi ha professionals que no han pogut participar en el procediment d'acreditació. Per aquest motiu, d'acord amb la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, es prorroga la validesa per un període de quatre anys, comptadors a partir del 15 de juliol de 2016, dels carnets, nivells bàsic i qualificat, que acrediten la capacitació per dur a terme tractaments amb biocides dels tipus 2, 3, 4, 14, 18 i 19 emesos en aquesta comunitat autònoma.

[Font: BOIB. Núm. 62. 17/05/2016]