Categoria: Seguretat alimentària

La Unió Europea actualitza la normativa de substàncies radioactives en aigües destinades al consum humà

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de la Unió Europea ha publicat una directiva que actualitza la regulació de la protecció sanitària relacionada amb substancies radioactives en aigües destinades al consum humà. Aquest organisme considera que el control dels nivells de substàncies radioactives en aquestes aigües han d'adoptar-se en una legislació específica. La normativa existent fins ara definia uns paràmetres per a les substàncies radioactives de manera genèrica, en l’àmbit d'aplicació de les normes bàsiques del Tractat de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica, que data de 1957.

Una de les actualitzacions més destacables és la incorporació del Radó com a paràmetre per a l'avaluació de les aigües destinades al consum humà a causa de la gran variabilitat geogràfica de la seva presència natural.

Aquesta norma d'aplicació és una norma de mínims: els estats membres podran incorporar a la seva legislació normatives més estrictes. Addicionalment, els valors paramètrics de l'esmentada directiva no han de ser considerats com a límits, sinó com a referències perquè els estats membres estudiïn si el seu incompliment suposa un risc per a la salut humana que exigeix l'adopció de mesures correctores per millorar la qualitat de l'aigua fins a situar-la a un nivell que compleixi els requisits de protecció de la salut humana des del punt de vista de la protecció radiològica.

[Font: Diari Oficial de la Unió Europea. 07/11/2013]