Categoria: Seguretat alimentària

El Consell de Govern ha regulat diversos aspectes dels laboratoris de salut ambiental i seguretat alimentària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 71, de 24 de maig, s’ha publicat el Decret 24/2014, de 23 de maig, pel qual es regulen els requisits que han de complir els laboratoris de salut ambiental i seguretat alimentària, el procediment de declaració responsable i el Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Seguretat Alimentària. 

Així doncs, correspon a la Direcció General de Salut Pública i Consum controlar les activitats dels laboratoris ubicats a les Illes Balears, que ha regulat els requisits i el procediment de declaració responsable per garantir la seguretat dels assajos dels laboratoris i, al mateix temps, n'ha simplificat el control, mitjançant la creació del Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Seguretat Alimentària.

Als efectes d'aquest Decret, s’estableixen les definicions següents:

  • Laboratori de salut ambiental i seguretat alimentària
  • Tasques de control oficial dels laboratoris
  • Laboratori de control oficial
  • Laboratori acreditat

Els requisits tècnics que s'han d'acreditar són: 

  • Disposar de professionals amb uns perfils determinats
  • Disposi d'un local amb uns mitjans i condicions adequades
  • Oferir programes de formació continuada per al personal del laboratori
  • Implantar un sistema de control de qualitat

Així mateix, caldrà presentar una declaració responsable que permeti l'inici de l'activitat.

Finalment, es crea el Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Seguretat Alimentària, que ha de gestionar la Direcció General de Salut Pública i Consum.

[Font: BOIB. Núm. 71. 24/05/2014]