Categoria: Seguretat alimentària

El Ministeri de Sanitat ha modificat la cartera comuna sumplementària de prestacions relacionades amb productes dietètics

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 180, de 25 de juliol, s'ha publicat l'Ordre SSI/1329/2014, de 22 de juliol, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per la qual es modifiquen la cartera comuna suplementària de prestació amb productes dietètics i les bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en l'oferta de productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l'establiment dels imports màxims de finançament.

El 2006 es va establir la cartera de serveis comuns del SNS, incloent-hi la prestació amb productes dietètics per a determinades patologies i situacions clíniques i també la seva actualització pel Ministeri de Sanitat.

El 2010 es van constituir les bases per usar els aliments dietètics en determinats casos mèdics i establir-ne els seus imports màxims.

Experts i representants institucionals han formulant algunes propostes sobre la prestació amb dietètics, com la inclusió de noves patologies o la modificació d'alguns productes inclosos en la cartera. 

[Font: BOE. Núm. 180. 25/07/2014]