Categoria: Sociosanitari

Pla d'Actuació de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència per al 2015

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Família i Serveis Socials ha donat compte al Consell de Govern del Pla d'Actuació de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per a l'any 2015, que va aprovar el Patronat d'aquest organisme a la sessió del passat 19 de maig de 2015.

L'article 40.1 dels Estatuts d'aquesta Fundació estableix que s'ha d'elaborar anualment un pla d'actuacions, que ha d'aprovar el Patronat, i que s'ha de trametre al Protectorat i a la persona titular de la conselleria d'adscripció, qui ho ha de comunicar al Consell de Govern.

El Pla d'actuació de la Fundació per a l'any 2015 preveu un total d'ingressos per valor de 24.375.062,94 € i un balanç de despeses pel mateix import. Les activitats previstes en aquest document són les següents:

  • Reconeixement de la situació de dependència per a les persones que ho requereixin (grau de dependència, concessió del recurs més apropiat i elaboració del Pla individual d'atenció).
  • Gestió i administració de centres i recursos assistencials i sociosanitaris d'atenció a persones amb dependència (inclou la gestió directa de les residències i els centres de dia per a persones dependents: Residència i Centre de Dia Oms - Residència Sant Miquel, Residència i Centre de Dia Son Güells, Centre de Dia Can Clar, Residència Can Raspalls i Residència Can Blai, juntament amb dos pisos tutelats, així com la gestió mitjançant concert de places de les residències de Sant Joan, Pollença i Marratxí —mòdul de trastorns conductuals— i la incorporació de quatre places més per a usuaris amb trastorns de conducta per a menors de 60 anys, a més del concert de les places dels centres de dia Son Dureta, Coll d'en Rabassa i Son Sardina).
  • Serveis de promoció de l'autonomia personal a Puigpunyent i suport al centre de tercera edat de Petra, PROPER, i intervenció rehabilitadora i de fisioteràpia com a servei de suport a la vida independent per a persones amb gran discapacitat física.
  • Desenvolupament, manteniment informàtic i de comunicacions i suport a usuaris en matèria de dependència.
  • Gestió i administració (conjunt de serveis comuns a totes les altres activitats, englobats en el Departament de Gestió).

[Font: Conselleria de Família i Serveis Socials. 12/06/2015]

[Foto: Infosalut]