Categoria: Sociosanitari

Publicació del decret de principis generals d'accés a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017, s’ha publicat el Decret 63/2017, de 22 de desembre, de principis generals dels procediments d’accés als serveis de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència per a gent gran en situació de dependència.

Objecte i àmbit d’aplicació

- L’objecte d’aquest Decret és establir els principis generals que han de regir els procediments d’ingrés, trasllat i permanència als serveis que formen la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

- Queden exclosos de l’aplicació d’aquesta norma els serveis integrats a la Xarxa que siguin de prestació específica per a persones amb discapacitats i es prestin en centres gestionats pels consells insulars o pels organismes i les entitats que en depenen.

Estructura

- Objectiu i l’àmbit d’aplicació del Decret, definicions bàsiques i relació dels serveis dels quals es defineix l’accés.

- Permanència i baixa als serveis d’estades diürnes i als serveis residencials.

- Accés al servei d’ajuda a domicili, al servei de teleassistència i al servei de promoció de l’autonomia personal.

[Font: BOIB. Núm. 157. 23/12/2017]

[Foto: Infosalut]