El conseller de Salut, Martí Sansaloni, acompanyat per la responsable de Prevenció de la Malaltia de la Direcció General de Salut Pública, Antònia Galmés, i pel gerent d’Atenció Primària, Federico Sbert, ha presentat avui la campanya de vacunació 2013-2014. Enguany la campanya començarà el 24 d’octubre i es perllongarà fins al 5 de desembre.

Llegeix més...

La Direcció General de Salut Pública i Consum ha detectat al llarg d’enguany la presència de 23 productes insegurs, la qual cosa ha suposat la retirada del mercat de fins a 14.310 unitats d’aquests productes. Les inspeccions i els controls que han duit a terme els inspectors de consum de la Conselleria de Salut han donat com a resultat la inclusió de 23 nous productes insegurs en la Xarxa d’alerta de productes industrials.

Llegeix més...

La Direcció General de Salut Pública i Consum ja ha posat en marxa onze rutes saludables a les Illes Balears, concretament aquestes: a Mallorca, els centres de salut Escola Graduada, Sont Gotleu, Valldargent, Son Rutlan, Son Serra–la Vileta, Pere Garau i Pollença; a Menorca, els centres de salut Verge del Toro, Dalt Sant Joan i Canal Salat, i a Eivissa, el Centre de Salut Vila.

Llegeix més...

El Govern presenta una nova edició del Còmic de l’esquena, dins la campanya per prevenir el dolor d’esquena entre els infants en edat escolar, coincidint amb l’inici del curs acadèmic. La campanya -organitzada per la Fundació Kovacs i l’Organització Mèdica Col·legial (OMC)- pretén disminuir el risc de patir malalties d’esquena i conscienciar sobre la importància de fer esport en l’àmbit familiar.

Llegeix més...

En el BOE núm. 175 de 23 de juliol s'ha publicat el Reial Decret 517/2013, de 5 de juliol, pel qual es modifica un altra anterior de 17 de juny, en el qual s'estableixen les condicions que han de complir les matèries primeres a força de materials polimèrics reciclats per a la seva utilització en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments, fins que s'adoptin les decisions comunitàries pertinents.

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) està avaluant actualment la seguretat dels processos de reciclat de polietilentereftalato (PET).

L'aprovació d'aquest Reial decret implica l'ampliació de l'autorització de comercialització i ús de matèries primeres a força de PET reciclat obtingut a Espanya a aquells materials i objectes de plàstic destinats a entrar en contacte amb begudes refrescants.

Llegeix més...

La Direcció General de Salut Pública i Consum ha iniciat el procediment  administratiu per prohibir el subministrament i la comercialització d’òxid nitrós (més conegut com “gas de la rialla”) en dispositius per facilitar-ne la inhalació als consumidors en l’àmbit de l’oci nocturn de les Illes Balears.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears han presentat un conveni de col·laboració per a la realització de tests ràpids del virus de la immunodeficiència humana (VIH) a les oficines de farmàcia. El conseller de Salut, Martí Sansaloni, i el president del Col·legi de Farmacèutics, Antoni Real, acompanyats pel director general de Salut Pública i Consum, Rafael Santiso, han visitat la oficina de farmàcia Frau Frau, situada al barri de Santa Catalina de Palma, en la qual es podran fer les proves ràpides.

Llegeix més...

En el BOE núm. 187 de 6 d'agost s'ha publicat la resolució de 24 de juliol de 2013, de la Direcció general de Salut Pública, Qualitat i Innovació, per la qual es publica l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre el calendari comú de vacunació infantil.

El Consell Interterritorial del SNS va acordar la pauta de vacunació del calendari comú amb totes les comunitats autònomes enfront de la Diftèria, Tètanos i Tos ferina, al virus de l'Hepatitis B, a l'Haemophilus influenzae b, a la poliomielitis i al xarampió, rubèola i parotiditis.

Llegeix més...

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha emés unes noves recomanacions per el tractament de les persones infectades amb VIH. Aquestes recomenacions incideixen en la realització d’una  terapia més precoç que l’actual, ja que estudis recent demostren que la precocidad terrapèutica ajudaria a viure més temps i amb millor qualitat de vida a les persones infectades.També es reduiria el risc de transmissió.

Llegeix més...

Subcategories