Categoria: Ajudes

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca científica i tecnològica 2018-2022

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 144, de 17 de novembre de 2018, s’ha publicat la Resolució de la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, per la qual s'aprova la convocatòria per donar suport a projectes de recerca científica i tecnològica per al període 2018-2022.

La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca científica i tecnològica originals, que s'han de desenvolupar a centres públics i privats sense ànim de lucre de les Illes Balears.

Modalitats

- Modalitat 1: projectes individuals, gestionats per una única entitat i executats en la seva totalitat per un únic equip d'investigació.

- Modalitat 2: projectes coordinats, formats per dos subprojectes, cadascun gestionat independentment, i executats per equips d'investigació diferents.

Durada

La durada dels projectes (i dels subprojectes que el formen) ha de ser de tres anys.

Destinataris

Centre públic de R+D: organismes públics de recerca (reconeguts en la Llei 14/2011), entitats sanitàries públiques o de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, sense ànim de lucre, i, en general, qualsevol centre de R+D dependent de les diferents administracions públiques.

Termini 

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 144. 17/11/2018]

[Foto: Universitat de les Illes Balears]