Categoria: Ajudes

Aprovades les subvencions per dur a terme activitats relacionades amb la Salut Pública

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 162 del, 27 de desembre de 2018s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats relacionades amb la salut pública per als exercicis 2018 i 2019.

Finalitat

La finalitat d’aquesta subvenció és fomentar les activitats relacionades en la promoció de la salut i educació per a la salut en l’àmbit comunitari i educatiu, en la donació de sang i captació de donants, en la millora de la qualitat de vida de persones amb problemes de salut, en la prevenció d’addiccions, en les actuacions de reducció de danys derivats del consum de drogues i altres addicions en espais de lleure recreaiu i en la prevenció i control de la infecció pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual.

Participants

La subvenció està destinada a Persones Jurídiques de caràcter privat sense ànim de lucre, Centres Educatius i Associacions de pacients de les Illes Balears.

Import

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 256.000 € a repartir entre set partides: Promoció de la salut en àmbit comunitari, laboral i educatiu, 40.000 €; Promoció de la salut en els centres educatius, 40.000 €; Promoció de la donació de sang, 20.000 €; Prevenció i control de la infecció pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual, 40.000 €; Ajudes per a associacions de pacients, 40.000 €; Ajuts per a projectes de formació en l'abordatge de la prevenció selectiva de les addiccions, 38.000 €, i Ajuts per a projectes d'intervenció dins l'àmbit penitenciari destinats a persones penades amb perfil d'addiccions i/o les seves famílies, 22.313 €.

Termini

El termini per presentar les sol·licituds és de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOIB, i es poden presentar un màxim de dues sol·licituds.

Les sol·licituts s’han de presentar a la seu de la Conselleria de Salut o qualsevol dels llocs que determina a legislació vigent.

En el BOIB núm 12, del dia 26 de gener de 2019, s’ha publicat una correcció d’errades relativa a la manca de la data de l'autorització prèvia del Consell de Govern.

[Font: BOIB. Núm. 162. 27/12/2018 -BOIB. Núm. 12. 26/01/2019]

[Foto: Infosalut]