Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Noves restriccions per evitar la propagació de la COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

A partir del dia 17, s’apliquen noves restriccions per evitar la propagació de la COVID-19, d’acord amb la nota de premsa (NdP) de Presidència de Govern i de la Resolució de 18 d'agost de 2020 (BOIB núm. 143, de 18 d'agost), de modificació de mesures del Pla de Mesures Excepcionals davant la COVID-19.

D'acord amb la NdP, durant la reunió es va abordar la situació epidemiològica i assistencial a les Illes Balears i es va explicar el contingut de les onze mesures que s’implementaran a partir de demà mitjançant una resolució.

La presidenta va destacar que les mesures van en la línia d’actuació del Govern i que algunes de les iniciatives ja es duien a terme de manera capdavantera a les Balears, com per exemple la limitació de l’oci nocturn i la prohibició del botellón. D’altres són més restrictives i s’hauran de complir obligatòriament atès que han estat acordades per totes les comunitats autònomes.

En aquest sentit, per donar compliment a les indicacions del Ministeri de Sanitat, el Govern ha transposat les noves mesures a través d’una resolució de la consellera de Salut i Consum que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquestes noves mesures, va manifestar la presidenta, que «tenen com a finalitat reforçar la seguretat sanitària, trencar les cadenes de transmissió del virus i reduir les situacions de risc que es poden produir dins l’àmbit social».

Així mateix, Armengol va fer referència a les mesures ja aplicades i va remarcar que la responsabilitat dels ciutadans en aquest tema es fonamental.

De manera sintetitzada, la resolució preveu actuacions en àmbits diversos:

Cribatge

Es continuaran fent PCR a poblacions de risc i potencialment exposades (residències, barris amb transmissió comunitària, centres educatius, edificis afectats...).

Visites a residències

Les visites seran d’una persona per resident, amb cita acordada prèviament i una durada màxima d’una hora al dia, excepte en el cas de persones en procés de final de vida. No es permeten les sortides als residents grans, en situació de dependència o amb altres factors de risc.

Esdeveniments multidinaris

La Direcció General de Salut Pública i Participació  n’ha d’avaluar el risc. L’assistència màxima serà de 1.000 persones a l’exterior i de 300 en espais interiors. Quant als llocs de culte, l’assistència màxima permesa serà del 50 % de la capacitat.

Oci nocturn i similars

Es prohibeix l’obertura de sales de festa, discoteques, cafès concert, bars de copes, boat parties i similars.

Restaurants i bars cafeteria 

Les taules han d’estar separades per 1,5 metres amb grups d’un màxim de deu persones. Els locals han de tancar, com a màxim, a la 1.00 h i no poden admetre nous clients després de les 00.00 h. El consum a la barra a bars i cafeteries serà permès només fins a les 22.00 h i s’ha de garantir una distància d’1,5 metres. A les terrasses, sense límit d’ocupació, s’hi ha de mantenir una distància mínima d’1,5 metres entre les taules, i no hi pot haver més de deu persones per grup.

Senyalització d'establiments

Els establiments han d’exposar al públic els horaris, l’obligatorietat de la distància i de l’ús de màscara, així com la capacitat màxima (inclosos els treballadors). Els locals han d’assegurar el compliment d’aquestes mesures.

Consum de tabac

Es prohibeix el consum de tabac a la via pública o a espais a l’aire lliure si no es pot mantenir una distància de dos metres.

Espetacles i esports

Es prohibeix la pràctica d’esports amb contacte. L’inici de competicions es posposa fins a l’1 d’octubre, si les condicions sanitàries ho permeten.

[Fonts: Presidència de Govern. 17/08/2020 - BOIB núm. 143. 18/08/2020

[Foto: Presidència de Govern]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19