Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

El Govern reforçarà i complementarà la tasca de les policies locals amb la creació dels auxiliars COVID

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L’executiu autonòmic aprovarà en un Consell de Govern extraordinari, el pròxim divendres 9 de juliol, un decret llei per reforçar i complementar la tasca de les policies locals de les Illes Balears.

El decret llei crea la figura d'Auxiliar COVID per a aquells municipis que tenen cos de policia local propi, i la figura d’Agent Municipal COVID per a aquells municipis que no tenen cos policial propi.

En qualsevol cas, no són policies locals, sinó que seran places ocupades per funcionaris interins pertanyent al subgrup de classificació C1. Treballaran, això sí, conjuntament amb la policia local amb funcions predeterminades a la normativa estatal:

1) Custòdia d’instal·lacions i dependències municipals.

2) Control de la mobilitat.

3) Vetlla pel compliment de les ordenances, bans municipals i normativa COVID-19.

4) Prestació de primers auxilis en casos d’accident de trànsit.

L’àmbit d’actuació d’aquests auxiliars COVID serà municipal dins l’ajuntament al qual pertanyen, sotmesos a les mateixes normes d’organització i funcionament que la resta de funcionaris de l’ajuntament.

La selecció es farà pel procediment de concurs, amb els llistats d’aspirants que s’han presentat a les diferents oposicions celebrades els darrers cinc anys i es gestionaran des d’una bossa centralitzada des de l’EBAP a la qual podran accedir els ajuntaments.

Cada ajuntament haurà de decidir si vol sumar-se a aquest procés, a la qual cosa s’ha animat des del Govern perquè suposa la creació d’una figura que podrà complementar i reforçar la ingent tasca que fan els policies locals de les nostres illes per vetllar pel compliment de la normativa COVID.

[Font: Conselleria de Presidència. 07/07/2021]

[Foto: Conselleria de Presidència]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19