Categories: COVID-19, Institucions sanitàries

Autoritzada la contractació del subministrament de tubs per extreure sang per un valor màxim estimat de 2,4 milions d'euros

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha autoritzat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears a contractar el subministrament de tubs per extreure mostres de sang als centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears per un valor màxim estimat de 2.423.969 €. Es preveu que aquest contracte tindrà una vigència de 36 mesos, amb la possibilitat de prorrogar-lo per un màxim de 24 mesos més.

L’objecte i la necessitat d’aquest concurs és el subministrament de tubs per extreure mostres de sang als centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, la qual cosa és una necessitat assistencial essencial, que a més està regulada en el catàleg d’assistència sanitària.

El valor estimat previst és de 2.423.969 €, i inclou el preu màxim de despesa d’1.298.555 € per als 36 mesos següents a partir de la formalització del contracte, possibilitat de pròrrogues de fins a 24 mesos per un import de 865.703 € i possibilitat de dur a terme una modificació de fins al 20 %, per un import de 259.711 € (tots aquests imports sense l’IVA). Tenint en compte el 21 % de l’IVA aplicable, el pressupost de licitació és d’1.571.251,89 € (exceptuant-ne les pròrrogues).

Transferència a GSAIB

El Consell de Govern també ha autoritzat el director general del Servei de Salut a exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa derivada de l’expedient de transferència corrent a favor de l’entitat Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears per 10.793.758 € per atendre les despeses associades a la pandèmia de la COVID-19, entre les quals hi ha les derivades de les campanyes de triatge i de vacunació.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 12/07/2021]

[Foto: Banc de Sang i Teixits]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19