Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Aprovat un Decret-Llei per ampliar la cobertura social i fomentar la investigació de la COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern va aprovar un Decret-Llei que estableix mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària.

Aquest decret llei inclou, d’una banda, mesures destinades als col·lectius socials més vulnerables, com són les famílies amb pocs ingressos o amb dificultats per afrontar el lloguer del seu habitatge, i, de l'altra, regles específiques per al foment de la investigació sanitària.

Mesures socials

S'amplia el nombre de destinataris de la renda social garantida (RESOGA), la qual donarà cobertura a tots els majors de 18 anys que viuen una situació d’emergència social provocada per les conseqüències de la COVID-19. Per fer-ho, s'introdueix una disposició final nova en la llei que regula la RESOGA.

Per llei i durant l’actual situació d’emergència social, s’amplien els perfils dels perceptors del RESOGA i es donarà cobertura a qualsevol persona major de 18 anys que visqui a les Illes Balears que no tengui dret a percebre cap mena de prestació pública. Amb la intenció de simplificar els tràmits, evitar desplaçaments i que arribi als més vulnerables amb la major celeritat possible, les sol·licituds de la prestació les presentaran, en representació dels interessants, els treballadors socials municipals o els treballadors socials de les entitats inscrites al cens d’organitzacions del tercer sector de les Illes Balears.

Lloguer d'habitatge

Pel que fa a les mesures relatives al lloguer d'habitatge, s'hi inclou la flexibilització de la tramitació i el pagament de les ajudes de lloguer que estan actualment en tràmit, de manera que al final del mes d’abril es puguin abonar uns 9 milions d’euros en ajudes per pagar els lloguers.

Així mateix, s’autoritza el conseller de Mobilitat i Habitatge a accelerar al màxim la convocatòria de les ajudes de 2020, per tal que arribin als seus beneficiaris al més aviat possible, sense haver d’esperar tota la tramitació que s’ha de seguir per fer les comprovacions escaients, atès que la situació d’alarma impedeix els desplaçaments dels interessats i l’atenció presencial a la ciutadania.

Foment de la investigació sanitària

Pel que fa a la investigació en matèria sanitària, el decret llei estableix que la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA) podrà establir ajuts per al desenvolupament d'investigacions científiques i tècniques derivades de l'emergència sanitària provocada pel coronavirus. 

[Font: Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. 01/04/2020 - BOIB. Núm. 48. 01/04/2020]

[Foto: Infosalut / Gent passejant per Palma / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19