Categoria: Farmacovigilància

Fingolimod: noves recomanacions per prevenir el risc de mal hepàtic

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha publicat una nota informativa sobre el Fingolimod (▼Gilenya): noves recomanacions per prevenir el risc de mal hepàtic.

Fingolimod (Gilenya®) està indicat en monoteràpia, com a tractament modificador del curs de la malaltia en l'esclerosi múltiple remitent recurrent molt activa (per a una informació més detallada es pot consultar la fitxa tècnica de Gilenya). L'increment en l'activitat sèrica d'enzims hepàtics, particularment d'alanina aminotransferasa, però també de gamma-glutamil transferasa i espartat transaminasa, és un efecte conegut de l'administració de fingolimod.

Durant l'última revisió periòdica de les dades de seguretat de fingolimod, s'han identificat diversos casos de lesió hepàtica, entre els quals s'inclouen alguns d'insuficiència hepàtica aguda que van requerir trasplantament.

Recomanacions per als metges

  • S'hauran de realitzar proves de funció hepàtica, incloent-hi la determinació de bilirubina sèrica.
  • Controlar els nivells de transaminases hepàtiques.
  • Davant la presència de símptomes clínics que suggereixin l'existència de disfunció hepàtica s'haurà de realitzar al més aviat possible, control d'enzims hepàtics i de bilirubina.

Informació per a pacients

  • Gilenya pot afectar el funcionament del fetge.
  • Haurà de posar-se en contacte amb el seu metge immediatament si està en tractament amb Gilenya.

Es recorda la importància de notificar totes les sospites de reaccions adverses de medicaments d'ús humà al Centre Autonòmic de Farmacovigilència que correspongui o a través del formulari electrònic disponible en www.notificaRAM.es.

[Font: AEMPS. 06/11/2020

[Foto: mensatic / Tablet / CC-by-sa-2.0]