Categories: Institucions sanitàries, Recursos humans

La RAMIB convoca una plaça de doctor en medicina per Acadèmic Numerari

Biblioteca de la RAMIB

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 200, de 26 de noviembre de 2020, la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears RAMIB) ha convocat una plaça de doctor en medicina per Acadèmic Numerari.

Les propostes dels aspirants hauran de lliurar-se al local social (Carrer de Can Campaner, 4, baixos en Palma de Mallorca), estar signades per tres Acadèmics Numeraris de la Reial Acadèmia i, anar acompanyades d'una relació complerta dels mèrits dels candidats.

Termini

El termini d'admissió de les propostes és de trenta dies naturals, a comptar des del següent a la publicació d'aquest anunci al BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 200. 26/11/2020]

[Foto: RAMIB]