Categoria: Institucions sanitàries

Creació de la Comissió Permanent de Sistemes d’Informació Sanitària de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 114 de 26 d'agost de 2021, s'ha publicat l'ordre de la consellera de Salut i Consum, de 16 d'agost de 2021, de creació de la Comissió Permanent de Sistemes d’Informació Sanitària de les Illes Balears.

L'objecte d'aquesta Comissió és la creació d'un sistema integrat d'informació sanitària que permeti l'elaboració d'informes, d'indicadors i l'analítica de les dades sanitàries. 

La Comissió actua amb autonomia funcional i independència de criteri en l'exercici de les seves funcions.

Els seus membres no poden rebre ordres o indicacions de cap autoritat en l'àmbit material que regula aquesta Ordre. 

Les resolucions que dicti la Comissió han de ser motivades i s'han d'adoptar exclusivament d'acord amb l'ordenament jurídic. Contra les resolucions només és possible la impugnació en via contenciosa administrativa. 

La Comissió s'adscriu, a l'efecte del suport administratiu i sense dependència jeràrquica, a la Conselleria de Salut i Consum, com a competent en matèria sanitària.

Funcions

Són funcions de la Comissió Permanent de Sistemes d'Informació Sanitària de les Illes Balears les següents:

  • La redacció de plans de sistemes d'informació conjunts.
  • L'anàlisi de les necessitats de projectes de sistemes d'informació.
  • La implantació del sistema informacional de la Conselleria de Salut i Consum, tant per a la gestió interna com per a la ciutadania.
  • La coordinació dels projectes i de les integracions entre sistemes d'informació.

[Font: BOIB núm. 114. 26/08/2021]

[Foto: Infosalut / Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears / CC BY-NC-SA 4.0]