Categoria: Institucions sanitàries

Cessió temporal d’un vehicle del Consell de Mallorca a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 119 de dia 2 de setembre de 2021, s'ha publicat la cessió d’ús temporal d’un vehicle i la signatura del Conveni de Col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

El conveni té per objecte la cessió temporal de l'ús del vehicle de forma gratuïta en favor de la FBSTIB per a la divulgació conjunta i conscienciació de la població a una responsabilitat social en els termes que cada una de ambdues institucions hi treballa.

Divulgació i conscienciació a la població

La unitat mòbil durà informació i difondrà el material audiovisual que li sigui aportat sobre els aspectes que interessen a ambdues institucions, per una part la promoció a la donació de sang i dels seus components, la promoció de la donació de llet materna i la donació d'òrgans i teixits; i per altre, a la promoció de la Serra de Tramuntana, com a patrimoni mundial de la UNESCO, creació de consciència dels valors paisatgístics, històrics i culturals de la Serra, promoció turística de la Serra així com la promoció dels sectors econòmics propis de la Serra amb criteris de sostenibilitat ambiental, respecte al paisatge i als elements patrimonials que valorà la UNESCO per a la seva declaració.

Adequació de l'interior del vehicle i retolació exterior.

Per tal d'exercir la labor de l'hemodonació, i prèvia la tramitació i obtenció de les autoritzacions administratives que siguin d'aplicació, la FBSTIB podrà realitzar els treballs d'adaptació interior del vehicle que siguin necessaris per al desenvolupament de les activitats pròpies de l'ús al qual es destina.

Així mateix, la FBSTIB podrà retolar els quatre costats del camió, així com el vidre de la porta d'entrada, amb els seus logotips, que identifiquen la donació de sang. No obstant això, el logotip de la Serra de Tramuntana, com a patrimoni mundial de la UNESCO, haurà d'estar també present en tots els costats exteriors, així com a l'interior del vehicle.

Vigència

Aquest conveni tindrà una durada de 4 anys, prorrogable per igual termini per acord de les parts manifestat per escrit un mes abans que acabi, mitjançant una addenda.

[Font: BOIB núm. 119. 02/09/2021]

[Foto: Infosalut / Dona Sang / CC BY-NC-ND 2.0]