Categoria: Institucions sanitàries

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar cedeix la propietat d'un solar per construir una residència per a persones grans

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 119 de dia 2 de setembre de 2021, s'ha publicat el conveni pel qual l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar cedeix la propietat d'un solar al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears per construir una residència per persones grans dependents i formar part de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència

El centre que es pretén fer s'adapta a les noves propostes que l'Atenció Integrada Centrada en la Persona (AICP) s'està desenvolupant en l'àmbit de la cura de les persones majors, dirigides a respectar la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

En particular, els serveis que rebran els usuaris del centre sociosanitari a construir per mitjà d'aquest conveni haurà de respectar el següent:

 • Els serveis es presten de forma personalitzada (adaptada a les necessitats i capacitats de la persona)
 • Els requisits organitzatius de les instal·lacions no prevalen sobre les necessitats individuals dels residents
 • Els residents tenen un control suficient sobre les seves vides i les decisions que els afecten en relació amb el funcionament de la instal·lació; i no es veuen obligats a viure junts o en un mode de vida concret
 • Els residents no estan aïllats o separats del conjunt de la comunitat i tenen accés als serveis i instal·lacions comunitàries en igualtat de condicions que la població en general
 • Existeix un mecanisme de garantia de qualitat per abordar qüestions relacionades amb l'accessibilitat, assequibilitat i la qualitat dels serveis assistencials

A més l'edifici haurà d'afavorir i respectar els següents principis:

 • Atorgar a la persona un lloc central
 • Apostar pel disseny de plans individuals d'atenció
 • Donar continuïtat en l'atenció a les persones
 • Crear ambients afectius i segurs, mitjançant presència de plantes i fent participar els residents en la decoració dels espais. És important l'ús de materials culturalment rellevants i familiars pels usuaris, que a la vegada siguin compatibles amb la salubritat, el manteniment i els requisits funcionals
 • Creant habitacions que puguin ser personalitzades para crear continuïtat amb la vida anterior
 • Emprar el paisatge exterior considerat com un entorn terapèutic

[Font: BOIB núm. 119. 2/09/2021]

[Foto: Banc d’Imatges Infermeres / Infermera acompanya una resident dels Apartaments Agustí Montal (2) / CC BY-NC-ND 2.0]