Categoria: Institucions sanitàries

El Servei de Salut invertirà en digitalització i integració de sistemes 6 milions d'euros procedents del Ministeri de Sanitat

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Es destinaran a projectes relacionats amb l’anatomia patològica digital i la gestió integral de medicaments en centres sociosanitaris i residències. També es dedicaran a la interoperabilitat de dades clíniques entre els programes de la xarxa pública d’atenció a la dependència i la base de dades assistencial corporativa.

El Servei de Salut de les Illes Balears invertirà en digitalització i integració de sistemes un poc més de 6 milions d’euros que el Ministeri de Sanitat ha assignat a les Illes Balears, després que el Consell de Govern hagi autoritzat la consellera de Salut i Consum a fer-ne la transferència corresponent.

El Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut del 10 de novembre 2021, amb l’autorització prèvia del Consell de Ministres, va aprovar un programa dirigit a millorar l’eficiència en la salut digital per als tres anys vinents (del 2022 al 2024), el qual estableix les àrees de desenvolupament següents:

  • Àrea 1. Desenvolupament, adaptació i millora de projectes de salut digital dirigits a la gestió òptima de la prestació farmacèutica en tots els àmbits i en totes les etapes.
  • Àrea 2. Impuls de l’analítica de dades.
  • Àrea 3. Ampliació i renovació de les capacitats digitals (infraestructures, equipaments i tecnologia) dels centres sanitaris i sociosanitaris.
  • Àrea 4. Desenvolupament de sistemes integrats de gestió i anàlisi d’imatges mèdiques.
  • Àrea 5. Desenvolupament de mesures emmarcades en els diferents plans i estratègies que s’acordin en el si de la Comissió de Salut Digital del CISNS.

En el mateix Ple es va assignar un import de 6.046.443,27 € a les Illes Balears.

En l’àmbit de la CAIB, el responsable del fons és el Servei de Salut de les Illes Balears, com a representant en la Comissió de Salut Digital del CISNS i com a principal interlocutor amb el Ministeri en relació amb la gestió d’aquest fons.

Amb aquest finançament es preveuen el desenvolupament de projectes relacionats amb l’anatomia patològica digital a les Illes Balears, la gestió integral dels medicaments en centres sociosanitaris i residències públiques de la CAIB i la interoperabilitat de dades clíniques entre els programaris de la xarxa pública d’atenció a la dependència i la base de dades assistencial corporativa.

De conformitat amb l’Acord del Ple del CISNS, el Servei de Salut de les Illes Balears ha d’executar els projectes en un període màxim de tres anys (del 2022 al 2024).

L’assignació d’aquesta partida a les Illes Balears té origen en el conveni de col·laboració que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i el Ministeri de Sanitat varen subscriure amb Farmaindustria el 29 de desembre de 2016, en el qual es preveuen una sèrie de mesures compensatòries i correctores si la despesa corresponent al segment de medicaments originals no genèrics supera els nivells de taxa de referència de creixement del PIB a mitjà termini.

Entre aquestes mesures hi ha les que suposen una transferència econòmica de Farmaindustria al Ministeri de Sanitat i que es distribueixen entre les comunitats autònomes per desenvolupar projectes en diferents àrees.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 13/12/2021]

[Foto: Kevin Spencer / The now/ CC BYND 2.0]