Categoria: Institucions sanitàries

El Servei d’Urgències de Son Espases, acreditat per la seva qualitat assistencial

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES) valora les instal·lacions, els equipaments, la formació i la qualificació dels professionals. Els professionals d’Urgències han atès enguany més de 100.000 pacients, el que suposa un increment del 14,83% respecte de 2020.

El Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Son Espases ha estat acreditat per la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES), en reconeixement a la competència tècnica i a l'eficàcia de l'organització per oferir una atenció sanitària de qualitat. Aquesta acreditació, creada el 2004, valora el grau de compliment dels criteris i de les dimensions relacionats amb la seva estructura i organització, així com indicadors de qualitat i seguretat del pacient. L’obtenció d’aquesta acreditació és significativament important, ja que s’obté en plena pandèmia per la COVID-19.

El procés consisteix en una avaluació externa realitzada per professionals experts de la SEMES i gaudeix del reconeixement que suposa aquesta acreditació per part d'una societat científica, duta a terme d'una manera objectiva, rigorosa i independent. El Servei d’Urgències de Son Espases ha obtingut aquest reconeixement pel compliment d'una sèrie de requisits homogenis com són la comparabilitat, la validació, l’avaluació i l’actualització de manera continuada amb l'objectiu de promoure la qualitat de l'assistència per assolir l'excel·lència.

En definitiva, s'han avaluat les instal·lacions, els equipaments i els recursos humans; s’ha valorat la formació i la qualificació dels professionals, la recerca, la docència, la gestió eficient dels recursos i l’assistència de qualitat centrada en el pacient. Aquesta acreditació situa a les Urgències de Son Espases com un servei líder amb una organització i una planificació que permet obtenir els millors resultats.

Més de 100.000 urgències ateses enguany

Fins avui dia, els professionals del Servei d’Urgències de Son Espases han atès un total de 106.458 urgències, el que suposa un 14,83% més que l’any anterior. Del total de les urgències, s’ha ingressat el 12,5%.

A la Unitat de Curta Estada del Servei d’Urgències s’han ingressat 721 pacients amb una estada mitjana de 2,7 dies.

Unitat de Gestió Clínica

Els nous models de gestió sanitària persegueixen el desenvolupament i la implantació de la gestió per processos, amb la finalitat de cercar una atenció integral i coordinada de tots els àmbits assistencials que intervenen en l'atenció d'un pacient.

El mes de juny es va implantar la Unitat de Gestió Clínica d'Urgències, integrada per tot el personal sanitari de l'àrea, per administratius dels serveis d’Admissió i d’Atenció a l'Usuari i pels referents específics dels serveis de Farmàcia, Anàlisis Clíniques i Radiologia. Es tracta d'una unitat orgànica sense personalitat jurídica pròpia, amb autonomia per a l'organització i la gestió dels recursos humans i materials que li assignin.

Des del punt de vista organitzatiu i de gestió, desenvolupa les seves funcions de manera autònoma sense perjudici de la necessària coordinació amb la resta de serveis.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 16/12/2021]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]