Categoria: Institucions sanitàries

Autorització de la contractació de la implementació del RELE Web

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha autoritzat el Servei de Salut de les Illes Balears a contractar el servei d'implementació d'un nou sistema de recepta electrònica (RELE WEB), per un valor estimat de 4.879.648 euros. Aquest valor estimat inclou el preu màxim de despesa per als pròxims trenta-sis mesos a partir de la formalització del contracte, més el preu màxim de la possible pròrroga de dotze mesos addicionals.

El nou sistema és una evolució del sistema RELE, que es va a implementar a les Illes Balears el 2006 i que està concebut com a registre únic i actualitzat de la medicació que ha de prendre el pacient, d'accés universal, que garanteix el seguiment i la seguretat dels tractaments en les transicions assistencials entre l'atenció primària i l'atenció hospitalària.

El sistema permet gestionar de manera unificada i homogènia el tractament ambulatori del pacient que li prescriuen des dels diferents àmbits assistencials en què és atès (atenció primària, hospitalària i sociosanitària).

L'evolució tecnològica fa sorgir noves necessitats de canvi i adaptació de l'aplicació als nous temps, per satisfer les necessitats dels pacients, per incloure millores proposades pels professionals que empren el servei o per imperatius legals. Per tot això, es considera necessari implementar i implantar un nou RELE (RELE WEB), amb els objectius principals següents:

  • Evolucionar cap a una tecnologia web que faciliti accedir al sistema des de qualsevol punt d'assistència sanitària de les Illes Balears sense haver d'instal·lar components específics i pesants en els equips de treball, que agilitzi les múltiples integracions que requereix RELE i que millori el temps de resposta.
  • Agilitzar els processos d'actualització del catàleg de medicaments a RELE.
  • Disposar d'una eina separada de la història clínica actual d'atenció primària (eSIAP) amb independència en els desenvolupaments. Cal tenir en compte que RELE és una eina transversal usada pels professionals de tots els àmbits d'assistència (primària, hospitalària i sociosanitària) i que no pot estar supeditada només a l'entorn actual d'atenció primària.
  • Optimitzar els algoritmes i la programació de RELE, la qual cosa facilitarà els desenvolupaments evolutius i evitarà moltes de les incidències degudes a la complicada programació actual.
  • Facilitar el manteniment del sistema d'informació, tant agilitzant el desenvolupament com millorant la qualitat del codi.

Per tot això, es considera necessari contractar els serveis d'una empresa externa, amb capacitats i experiències contrastades en projectes d'abast i complexitat similars.

Aquest expedient és susceptible de ser finançat per mitjà de fons de Farmaindustria, mitjançant el Programa de desenvolupament de mesures per millorar l'eficiència i la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut en l'àmbit de la prestació farmacèutica.

[Font: Conselleri de Salut i Consum. 11/04/2022]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]