Categoria: Institucions sanitàries

El Ministeri de Ciència anuncia un Pla d'Igualtat de Gènere i no discriminació en Ciència, Tecnologia i Innovació

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Aquesta iniciativa serveix de marc per alinear els plans d'igualtat dels organismes públics d'investigació i finançament, i d'altres centres que s'hi adhereixin, amb les estratègies i accions ja en vigor en aquesta matèria, com les recollides en la reforma de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i en la Llei Integral d'Igualtat i No Discriminació.

Concretament, el pla proposa 28 accions i més de 130 iniciatives concretes al voltant de tres eixos: visibilitzar a les investigadores i innovadores i a les bretxes de gènere existents; transformar la cultura organitzacional per tal de crear entorns igualitaris i inclusius; i impulsar mesures específiques per accelerar els canvis necessaris.

Observatori Dones, Ciència i Innovació 

Aquest Observatori serà l'organisme encarregat de dur a terme el seguiment anual al compliment de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació en matèria d'igualtat i també d'aquest pla. Aquest òrgan interministerial és el responsable d'analitzar la situació de les dones en l'àmbit de la investigació, el desenvolupament i la innovació.

També fomenta l'execució de polítiques públiques i d'actuacions d'igualtat de gènere i promou la millora de la situació de les dones en el sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació.

Mesures del Ministeri de Ciència i Innovació en matèria d'igualtat

El nou pla s'alinea amb la reforma de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que disposa que els agents públics hauran de tenir i avaluar anualment un pla d'igualtat de gènere. També hauran de tenir protocols per fer front a l'assetjament sexual i per raó de gènere o orientació sexual.

Així mateix, aquesta reforma dóna, per primer cop, seguretat jurídica a la igualtat de gènere en el sistema d'R+D+I, assegurant-ne un abordatge dual, en el qual la perspectiva de gènere sigui eix transversal dels instruments de planificació dels agents públics en ciència, tecnologia i innovació, alhora que s'implementen accions específiques.

També es preveu la creació d'un distintiu d'igualtat de gènere en R+D+I per als centres que acreditin criteris d'excel·lència en aquest àmbit, a més de l'obligatorietat d'implementar mesures per a eliminar els biaixos de gènere i integrar la dimensió de gènere en els projectes d'R+D+I.

En aquest sentit, la norma amplia els drets de conciliació, estenent els seus contractes per qualsevol situació de cures, incloses les excedències i reduccions de jornada; garantirà que aquestes situacions no siguin discriminatòries en els processos de selecció i avaluació, i es fomenta, a més, l'impuls a mesures d'acció positiva. 

En darrer terme, la norma recull el paper fonamental de la divulgació científica i l'educació per a impulsar el canvi sociocultural i fomentar una visió inclusiva i intercultural.

[Font: Ministeri de Ciència i Innovació. 13/09/2022]

[Foto: Conselleria de Presidència]