Categoria: Institucions sanitàries

Salut disposarà de més de 2.200 M€ per reforçar primària i millorar les infraestructures i les condicions dels professionals

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L’any que ve s’incrementarà la partida de vacunes en 3,4 milions d’euros i s’ampliarà als nins la vacunació contra el virus del papil·loma humà.

La Conselleria de Salut i Consum disposarà d’un pressupost de 2.241 milions d’euros en 2023, al voltant d’un 10% més que l’any 2022.

La part més important del pressupost va destinada al Servei de Salut de les Illes Balears, Direcció General que disposarà d’un pressupost de 2.193 milions d’euros, és a dir, 220,6 milions d’euros més respecte de la quantitat d’enguany (un 11,2% més). Per tal de millorar els recursos i la capacitat resolutiva de l’atenció primària, la partida d’aquesta àrea s’incrementa en 73,8 milions i arribarà fins als 568,6 milions d’euros.

Quant a les infraestructures, el capítol d’inversions és un dels que més creix, ja que augmenta un 60,7% i passa de 84,8 milions l’any 2022 a 136,3 l’any 2023. Aquesta partida permetrà continuar duent a terme el pla d’infraestructures del Servei de Salut, que preveu inversions en totes les illes i entre les quals destaquen Son Dureta o el Parc Sanitari Bons Aires a Mallorca; el Verge del Toro a Menorca; la modernització de Can Misses a Eivissa i la base del 061 a Formentera, a més de múltiples projectes de construcció i reforma de centres de salut i d’unitats bàsiques.

Pel que fa als recursos humans, el pressupost de l’any que ve del Servei de Salut augmenta en 72 milions, amb la qual cosa arriba als 1.023,6 milions, i inclou aspectes tan importants com l’increment del 2,5% en el salari de tots els professionals o el retorn a les 35 hores setmanals gràcies a una inversió de 14 milions. Així mateix, l’any que ve tendran lloc els processos de concurs i concurs oposició per a l’estabilització de 4.115 places de 85 categories. D’altra banda, el Servei de Salut treballa actualment, en el marc de la Mesa Sectorial, per continuar introduint altres millores que ajudin a atreure i fidelitzar els professionals.

El Servei de Salut continuarà apostant, així mateix, per millorar l’equitat en l’accés a les prestacions i, entre altres coses, preveu elaborar el pla funcional i el projecte arquitectònic per implantar el servei d’hemodinàmica a Menorca; també augmentaran d’1 a 2 el nombre d’acompanyants dels infants que s’hagin de desplaçar a una altra illa o a la Península per ser atesos en un hospital, i continuarà treballant per incorporar teràpies innovadores que suposen una oportunitat per als pacients.

Agència de Salut Pública i vacunes noves

L’any 2023 es posarà en marxa l’Agència de Salut Pública, la qual disposarà d’un pressupost de 29,3 milions d’euros. Això suposa un increment de 4,5 milions d’euros en relació amb el pressupost de la Direcció General per a 2022 (un 18% més). Aquest primer pressupost pròpiament de l’Agència ha de permetre desenvolupar l’Estratègia de Vigilància en Salut Pública acordada a Saragossa entre el Ministeri i les comunitats, la qual es finançarà amb pressuposts propis i procedents dels Fons Europeus i que incorporarà la vigilància de malalties no transmissibles als sistemes de vigilància en salut pública per així fer front als nous reptes del segle XXI (càncer, obesitat, etc.).

Una altra fita important del pressupost de Salut Pública per a l’any que ve és l’increment del 35% de la partida destinada a vacunes, la qual passa dels 9,5 milions de 2022 a 12,9 milions d’euros. La pujada de 3,4 milions permetrà la incorporació de la vacuna de l’herpes zòster per protegir tota la població major de 65 anys.

Dues vacunes més que s'incorporaran en el calendari vacunal durant l'any 2023 són la del virus del papil·loma humà als nins (fins ara només s’aplicava a les nines) i la vacunació contra la grip per a tots els infants d’entre 6 mesos i 5 anys (fins ara només es vacunava la població de risc). Aquestes dues vacunes permeten incrementar la protecció de la població infantil i juvenil de les Illes Balears davant d’aquestes malalties i complir el calendari de vacunació comú.

Més suport a la investigació

La Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació disposarà d’un pressupost de 4,2 milions d’euros, amb la qual cosa l’increment és d’un 19,8% en relació amb 2022.

En 2023 augmenta l’aportació de la Conselleria al manteniment estructural de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), que serà d’1,7 milions d’euros i que puja un 9% respecte de 2022. Es manté així el suport a l’IdISBa per consolidar-lo com a referent de la recerca biomèdica a les Illes Balears i posicionar-lo entre les institucions de referència en l’àmbit nacional i internacional, en promoure la recerca d’excel·lència, afavorint la cultura innovadora i augmentant la massa crítica investigadora.

Cal destacar que l’IdISBa rebrà també 2,1 milions de l’impost de turisme sostenible.

Així mateix, el pressupost possibilitarà executar la nova Estratègia de Recerca i Innovació Biomèdica de les Illes Balears 2023-2027, que té com a missió articular les actuacions necessàries per potenciar el desenvolupament de la investigació i la innovació en salut de les Illes Balears. En aquest marc, i com a experiència pilot, es proposa per a l’any 2023 una convocatòria per finançar un nombre experimental de projectes transformadors i d’impacte en recerca i innovació en salut, que permetrà augmentar l’excel·lència científica en diverses àrees estratègiques de biomedicina o biotecnologia, fomentar la recerca translacional i donar suport a la col·laboració pública i privada en l’àmbit de la recerca i la innovació biomèdica. També es farà una nova convocatòria per incorporar personal investigador al sistema d’R+D+I en salut de les Illes Balears.

La Direcció General de Prestacions i Farmàcia tendrà un pressupost de més de 2,8 milions. Entre les línies prioritàries destaquen donar continuïtat a la implementació, el seguiment, l’avaluació i l’actualització de les estratègies en salut de les Illes Balears, donar suport a la Comissió de Garantia i Avaluació de la Prestació de l’Ajuda per Morir de les Illes Balears; desenvolupar i consolidar els tràmits telemàtics relatius als procediments administratius, i reforçar el sistema de farmacovigilància.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 09/11/2022

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]