Categoria: Institucions sanitàries

El Govern presenta el projecte arquitectònic dels edificis per a pacients de mitjana i llarga estada del Parc Sanitari Nou Son Dureta

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Salut ha adjudicat provisionalment els projectes de construcció i demolició que afecten els dos edificis. El pressupost global és de 178,4 M€.

Aquestes construccions, dotades de tres mòduls cadascuna, acolliran els hospitals de mitjana estada (Àrea A) i de llarga estada (Àrea B). La superfície total del complex és de 82.822 m², dels quals 67.362 m² es destinen a superfície hospitalària i 15.460 m² a aparcaments (amb 542 places). Les zones enjardinades ocuparan 48.793 m².

El projecte ha estat presentat per la UTE Ghesa-Rafael de la Hoz-Maria Nicolau i assoleix una integració arquitectònica i paisatgística. El disseny integra aspectes mediambientals i socials: hi ha predomini de zones enjardinades sobre espais pavimentats i aplica estàndards d’accessibilitat i ergonomia. També preveu mesures de sostenibilitat i estalvi energètic.

Estat del projecte

El Servei de Salut ha duit a terme l’adjudicació provisional de la construcció de l’Edifici B (que preveu tres mòduls) i l’adjudicació provisional de la demolició de les edificacions de la parcel·la on s’ubicarà l’Edifici A.

Es començarà per la construcció de l’Edifici B, on s'ubicaran els serveis principals (instal·lacions de climatització, cuines, tractament d’aigües…) que compartirà tot el complex sanitari.

En relació amb l’Edifici B, el projecte de construcció s’ha adjudicat de manera provisional a l’UTE formada per les empreses FCC i Construye Capital, per valor de 61.597.000 €. L’adjudicació definitiva està prevista a principis de febrer, moment en el qual s’obre un període de quinze dies per presentar-hi recursos. Si no s’hi presenten, a principis de març es podria formalitzar el contracte per a l’inici de les obres. El termini de construcció previst és de trenta-sis mesos.

En relació amb la demolició, s’ha adjudicat provisionalment a l’empresa Melchor Mascaró, per un valor de 3.526.000 €. Se’n preveu l’adjudicació definitiva a principis del mes de febrer i la consegüent obertura del termini de quinze dies per tal de presentar-hi recursos. Si no se n’hi presenten, es preveu formalitzar el contracte i iniciar la demolició a mitjan febrer. El termini previst per finalitzar-la és de catorze mesos.

Es continua d’aquesta manera amb el projecte de construcció del nou complex sociosanitari del nou Son Dureta, que va començar el de maig de 2022, amb l’inici de les obres de la residència.

Edifici A: hospital de mitjana estada

El projecte preveu la construcció de dos edificis de nova planta i l’enderrocament de l’antic edifici semicircular per tornar a aixecar-lo, mantenint la mateixa aparença que l’original, que data dels anys cinquanta del segle passat. Té una superfície total de 44.192 m².

Aquest nou edifici es destinarà a pacients que duen a terme tractaments, cures i rehabilitació per recuperar la seva autonomia i integrar-se a la societat. L’estada mitjana prevista serà de trenta dies.

Concretament, compta amb una zona d’hospitalització de 300 llits, una àrea ambulatòria amb una capacitat de 80 pacients per dia (amb espais de rehabilitació, consultes externes…), i una unitat de demència per a persones amb trastorns de conducta, de 30 llits. També hi ha espais destinats als equips de cures pal·liatives (ESAD), al Banc de Sang i a l’àrea logística i de serveis.

Edifici B: hospital de llarga estada

En aquesta àrea, es construiran tres edificis de nova planta connectats per diferents nivells a través de passarel·les i té una superfície de 38.630 m². Aquest hospital es destinarà a pacients de major complexitat, que necessiten cures especials o no poden estar en el seu domicili. L’estada mitjana serà de 2-3 mesos.

Aquesta estructura comptarà amb una zona d’hospitalització de 242 llits, una àrea de valoració funcional i una àrea ambulatòria. Aquesta darrera àrea tindrà un hospital de dia —amb una capacitat de 80 pacients per dia—, espais de rehabilitació funcional i cognitiva, i consultes externes.

A més, l’Edifici B també disposarà d’un centre de salut (amb una previsió de 20.000 usuaris) i un servei d’urgències d’atenció primària (SUAP) per a uns 120.000 usuaris.

Atenció a la cronicitat

El projecte del nou Son Dureta suposa recuperar un espai emblemàtic de la ciutat de Palma i destinar-lo a un ús sanitari (fins a l’any 2010 s’hi ubicava l’hospital de referència de la nostra comunitat). A més, el nou Son Dureta pretén convertir-se en un espai d’atenció integral de qualitat per a pacients amb malalties cròniques i per als seus cuidadors.

Actualment, el 15,3% de la població supera els 65 anys, i l’any 2029 ho farà el 22%. Com més edat, més prevalença de malalties cròniques i més grau de dependència. S’estima que el 68% dels ingressos hospitalaris de les Balears estan relacionats amb la cronicitat. El 47% dels malalts amb alguna patologia crònica avançada estan ingressats actualment als nostres hospitals d’aguts i reben una atenció que no dona resposta a les seves necessitats.

L’Estratègia de Cronicitat defineix un model d’atenció que doni respostes més adequades als pacients amb malalties cròniques complexes i avançades, que se centri en les necessitats de les persones i que permeti evitar estades innecessàries en els dispositius d’urgències, molèsties als familiars, etc.

[Font: Presidència del Govern de les Illes Balears. 26/01/2023]

[Foto: Presidència del Govern de les Illes Balears] 

Què en diu la premsa
*26/01/23 ultimahora.es - Melchor Mascaró demolerá el edificio semicircular de Son Dureta por 3,5 millones de euros.
*26/01/23 diariodemallorca.es - El Govern adjudica a FCC las obras de la primera fase de Son Dureta por 61,5 millones de euros.
*
26/01/23 saludediciones.com - El Govern presenta el proyecto arquitectónico de los edificios para mediana y larga estancia del Parc Sanitari Nou Son Dureta.