Categoria: Qualitat

Modificació de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 101, de dia 27 d’abril de 2019, s’ha publicat l’Ordre SCB/480/2019, de 26 d’abril, per la que es modifiquen els anexes I, III y VI del Real Decret 1030/2006, de 15 de setembre,  i en el qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, al mateix temps que regula en els seus annexos el contingut de cadascuna de les carteres de serveis de salut pública, atenció primària, atenció especialitzada, atenció d'urgència, prestació farmacèutica, prestació ortoprotètica, prestació amb productes dietètics i transport sanitari.

Diferents articles del citat reial decret estableixen entre altres coses que es podran actualitzar i detallar el contingut dels diferents apartats de la cartera de serveis comuns recollits en els seus annexos.

Ara es modifica el citat Reial decret. Podeu consultar algunes de les modificacions en aquest enllaç

Així mateix es determinen els següents aspectes:

Implantació del cribatge poblacional de càncer de cérvix

Aquesta implantació es farà de forma progressiva de manera que en el termini de cinc anys a comptar des de l'entrada en vigor de la present ordre totes les Comunitats Autònomes en coordinació amb l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA), hauran d'haver iniciat aquest programa i en deu anys la cobertura entesa com a invitació a participar, s'aproximarà al cent per cent.

Implantació de la micropigmentació de la aurèola mamària i del mugró per a dones mastectomitzades

En el termini de cinc anys, a comptar des de l'entrada en vigor de l'ordre, totes les comunitats autònomes facilitaran la micropigmentació de la aurèola mamària i del mugró com a part de la reconstrucció mamària dins de la cartera comuna de serveis.

Edat de finançament dels audiòfons

L'ampliació de l'edat de finançament dels audiòfons fins als vint-i-sis anys es farà de forma gradual, incloent inicialment fins als vint anys a l'entrada en vigor de la present ordre i incorporant cada any un nou tram d'edat, mínim de dos anys, fins a aconseguir els vint-i-sis anys.

Termini d'adaptació de les carteres de serveis

Les Comunitats Autònomes disposaran d'un termini de sis mesos a comptar des de l'entrada en vigor de l'ordre per a adaptar les seves respectives carteres de serveis al que es disposa en aquesta ordre.

Posada en marxa de l'Oferta dels productes corresponents als tipus de productes de diversos grups

La posada en marxa de l'Oferta de productes corresponents als tipus de productes dels grups 06 30 Pròtesis diferents a les pròtesis de membres, 22 06 Pròtesis auditives i 89 99 Altres recanvis de components externs d'implants quirúrgics de l'apartat 7 de l'annex VI, se contemplarà el que es preveu en la disposició addicional primera de l'Ordre SCB/45/2019, de 22 de gener.

Pròtesis externes de membre superior i de membre inferior

Mentre s'estableix el contingut del catàleg comú de pròtesis externes de membre superior i de membre inferior, no s'aplicaran ni els imports màxims de finançament ni el procediment d'Oferta als productes corresponents a aquests epígrafs.

Entrada en vigor

La present ordre entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2019.

[Font: BOE. Núm. 101. 27/04/2019]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*18/02/2019 - S’actualitza el catàleg comú del SNS i es millora la prestació ortoprotètica