Categoria: Recursos humans

Resolució definitiva del concurs de trasllats d'infermeria de l'IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 171, de dia 3 d'octubre de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 29 de setembre de 2020, per la qual es modifica la Resolució de 24 d’octubre de 2019, per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria d’infermeria.

Termini

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, pot interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des del dia següent de la publicació.

[Font: BOIB. Núm. 171. 03/10/2020]

[Foto: Infosalut / Personal sanitari Son Llàtzer / CC BY-NC-SA 4.0]