Categories: Recursos humans, Gestió de la investigació

Contractació d'un tècnic de suport a la investigació en Neurologia

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 189, de dia 3 de novembre de 2020, s'ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica de suport a la investigació amb especialització en Neurologia

Aquesta contractació serà per a la realització del projecte «Actualització i manteniment del registre clínic hospitalari dels pacients que ingressen per malaltia cerebrovascular al Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Son Espases».

Requisits, entre d'altres

  • Titulació de grau o llicenciatura en Medicina i especialització en Neurologia.
  • Estar en possessió del nivell B2 de llengua catalana.
  • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

Funcions

  • Col·laboració en projectes d'investigació i assajos clínics de la Unitat de Patologia Neurovascular / Unitat d'Ictus de l'Hospital Universitari Son Espases.
  • Realització de les visites clíniques necessàries per a la valoració de pacients, incloent-hi escales específiques de dèficit neurològic, de discapacitat, cognitives i de qualitat de vida.
  • Entrevistes telefòniques o mitjançant videoconferència quan sigui procedent.
  • Informació específica als pacients sobre els diferents projectes d'investigació i obtenció del consentiment informat.
  • Actualització del registre hospitalari de pacients amb malaltia cerebrovascular. Extracció de la informació adequada de les històries clíniques sobre la forma d'inici, evolució, complicacions, fàrmacs i tractaments no farmacològics utilitzats, etc.

Presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 189. 03/11/2020]

[Foto: IdISBa]