Categories: Institucions sanitàries, Recursos humans

Modificació de l'estructura orgànica bàsica de l'IB-Salut

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 59, de dia 6 de maig de 2021, s'ha publicat el Decret 23/2021, de 3 de maig, pel qual es modifica el Decret 63/2019, de 2 d’agost, d’estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

El Decreto 63/2019, de 2 de agosto, establece la estructura orgánica básica del Servei de Salut.

Ara es modifiquen:

L'article 16 del Decret de 2019, que queda redactat de la manera següent: La Subdirecció de Gestió de Personal, sota la dependència de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals, té les funcions següents:

 • Gestionar la seguretat i la salut del personal del Servei de Salut i coordinar la prevenció de riscs laborals.
 • Gestionar la planificació de les plantilles.
 • Gestionar i tramitar els processos de selecció i provisió de places del personal estatutari.
 • Gestionar la carrera professional i els procediments d'avaluació del compliment laboral.
 • Gestionar i tramitar, en general, els expedients, els procediments i les propostes en matèria de personal.
 • Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i les que li deleguin expressament.

 L'article 17 del Decret de 2019,  que queda redactat de la manera següent: La Subdirecció de Relacions Laborals, sota la dependència de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals, té les funcions següents:

 • Executar el disseny de les relacions laborals amb les organitzacions sindicals i els òrgans de representació del personal i dur a terme el seguiment i el control dels drets d'aquest.
 • Desenvolupar les relacions amb les organitzacions sindicals.
 • Implantar les polítiques de personal.
 • Desenvolupar les propostes de normativa reguladora del règim jurídic del personal del Servei de Salut .
 • Fer anàlisis, elaborar estudis i formular informes proposta en matèria de formació continuada del personal dels Serveis Centrals, i gestionar aquesta formació.
 • Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i les que li deleguin expressament.

[Font: BOIB. Núm. 59. 06/05/2021]

[Foto: Infosalut / IB-Salut / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades