Categoria: Recursos humans

S'incrementarà un 0,9 % les retribucions bàsiques dels treballadors de la CAIB

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha aprovat un increment del 0,9% de les retribucions bàsiques del personal al servei del sector públic, és a dir, els sous i els triennis, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2021.

Es tracta del vistiplau a la mesura adoptada a la Mesa de l’Empleat Públic de la Comunitat Autònoma pel que fa als increments retributius derivats de les diferents lleis de pressuposts de l’Estat.

En total, es beneficiaran d’aquest augment els més de 35.000 treballadors i treballadores públiques de la Comunitat Autònoma, la qual cosa suposarà una despesa estimada en 8,5 milions d’euros anuals.

A més, l’acord aprovat inclou que l'augment del 2% que va quedar congelat l'any 2020 en els sous dels treballadors i treballadores públiques es pugui recuperar el mes de gener de l’any 2023 i millorar així l’objectiu inicial de recuperar aquest augment el segon any després que el PIB de les Illes fos igual que el que hi havia prèviament a la pandèmia, el 2019.

Cal recordar que, amb posterioritat a l'aprovació del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, que preveia un increment retributiu del 2% per als funcionaris de la comunitat autònoma, les importants conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia van provocar haver d’incrementar les retribucions bàsiques dels treballadors públics, no aplicar l’increment a les retribucions complementàries i haver d’aplicar una minoració per la quantia de l’increment, la qual cosa es recuperarà finalment el 2023.

Aquest Acord, aprovat pel Consell de Govern, és el fruit de mesos de negociacions entre la Comunitat Autònoma i la part social de la Mesa, a la qual s’han presentat diferents propostes fins a arribar al que s’aprova finalment avui, i amb l'objectiu de seguir avançant en el desenvolupament de properes millores sociolaborals.

En qualsevol cas, es dona compliment al compromís de l’executiu de no retallar ni un euro del sou dels funcionaris respecte del que cobraven abans de la pandèmia i, sobretot, de recuperar tan aviat com sigui possible els augments retributius que no va ser possible aplicar l’any passat per mor de la situació provocada per la COVID-19 en tots els àmbits.

[Font: Govern de les Illes Balears. 24/05/2021 / BOIB. Núm. 068. 25/05/2021]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]