Categoria: Recursos humans

Publicades les bases de la convocatòria d'una plaça d'infermer/a pel Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 8, de dia 17 de gener de 2023, s'han publicat les bases específiques que han de regir la convocatòria d'una plaça d'infermer/a per a torn de promoció interna, del Patronat de l'Hospital Municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

L'objecte de les presents bases és regular el procediment per cobrir, com a personal laboral fix i mitjançant el torn restringit de promoció interna, un lloc de treball d'infermer/a (titulat mitjà) vacant i dotat pressupostàriament a la plantilla d'aquest patronat, inclòs en l'oferta pública d'estabilització de treball temporal publicada al BOIB núm. 68 de 26 de maig de 2022, pel sistema d'accés de promoció interna i mitjançant concurs.

Requisits

Entre altres, s'han de complir amb els següents requisits:

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds poden presentar-se en el termini de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 8. 17/01/2023

[Foto: Hospital Comarcal d'Inca]