Categories: Recursos humans, Qualitat

Ratificació retribucions: situacions derivades de l’embaràs i la lactància natural

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 69, de dia 2 de maig de 2020, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern d’1 de maig de ratificació pel qual s’estableix el procediment relatiu a les retribucions durant les situacions derivades de l’embaràs i la lactància natural.

Aquest Acord de dia 1 de maig ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de març de 2020.

Règim retributiu en els períodes d'embaràs i lactància

Durant els períodes d'embaràs i lactància, el personal del Servei de Salut de les Illes Balears conservarà el dret al conjunt de les retribucions que vingués percebent amb anterioritat a aquesta situació segons els criteris següents:

  • Personal mèdic i d'infermeria de l'atenció primària, personal mèdic de l'atenció especialitzada i personal mèdic en formació per mitjà de residencia.

Quan, de conformitat amb la normativa vigent, amb una sol·licitud prèvia de la persona interessada i una resolució estimatòria del director gerent corresponent, es reconegui l'exempció d'atenció continuada (guàrdies) durant els períodes d'embaràs i lactància, s'abonarà el conjunt de les retribucions que la persona interessada vingués percebent amb anterioritat a la sol·licitud d'exempció, entre les quals s'hi inclou la mitjana del que hagi percebut durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud en concepte d'atenció continuada (guàrdies).

  • Resta del personal

Quan, amb motiu d'embaràs o lactància —amb una sol·licitud prèvia de la persona interessada i per recomanació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, a l'empara de l'article 26 de la Llei de prevenció de riscos laborals— sigui necessari adaptar el temps de treball com a conseqüència del treball nocturn o per torns, la persona interessada conservarà el dret al conjunt de les retribucions que vingués percebent amb anterioritat a aquesta situació, entre les quals s'hi inclou la mitjana del que hagi percebut durant els sis mesos anteriors al canvi d'horari pels conceptes retributius inclosos en el complement d'atenció continuada (nits, festius, localització, ...), a més —si escau— del complement específic singular de treball per torns.

En aquest enllaç, també podeu consultar:

  • El règim retributiu en situacions derivades de l'embaràs o la lactància natural (incapacitat temporal a causa de l'embaràs, risc durant l'embaràs, maternitat/paternitat o risc per lactància natural)
  • El règim retributiu en cas d'adaptació o canvi de lloc de treball de la treballadora embarassada o per lactància natural

Vigència

Aquesta norma entra en vigor a partir del dia 1 de gener de 2020.

[Font: BOIB. Núm. 69. 02/05/2020]

[Foto: Montse PB / Pregnant woman / CC BY­ND 2.0]

Notícies relacionades