Categoria: Recursos humans

S'adapta la llei per permetre la mobilitat intraadministrativa temporal

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB de 14 de Juny es publica el reial decret que permet la mobilitat temporal de treballadors de l'administració pública dels Illes Balears.

Després d'una auditoria interna duta a terme en 2012 es va constatar que la prestació de serveis públics sofreix variacions durant l'any, no comportant-se de manera lineal. Conseqüència d'això, s'han afegit a la llei 3/2007 eines per a la mobilitat temporal del personal de l'administració pública dels Illes Balears. Aquesta llei com, contemplava la mobilitat del personal de l'administració pública, però no incloïa la possibilitat que aquesta fora de caràcter temporal.

Amb aquesta modificació, es contempla la possibilitat d'incloure una convocatòria voluntària prèvia per a aquest tipus de trasllats, i cobrir la resta de places amb mobilitzacions temporals forçoses. Les places susceptibles de ser cobertes mitjançant mobilització voluntària hauran de ser-ho per funcionari de carrera del mateix cos, escala o especialitat, que compleixi els requisits que s'estableixen en la relació de llocs de treball per ocupar-la.