Categoria: Recursos humans

El Consell de Govern acorda modificar l’acció social per al personal del Servei de Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 65 de 6 de juliol/2013 s’ha publica l’acord del Consell de Govern de 5 de juliol de 2013, pel qual s’adopten mesures per reduir el dèficit públic en relació amb la modificació del punt 4 de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 21 de desembre de 2004 sobre l’acció social per al personal del Servei de Salut de les Illes Balears.

El 21 de desembre de 2004, la Mesa Sectorial de Sanitat va aprovar l’Acord sobre l’acció social per al personal del Servei de Salut de les Illes Balears.

Entre els anys 2005 al 2011 el percentatge del fons d’acció social oscilà entre el 0,7 i el  0,9 de la massa salarial. L’any 2012 es va aplicar el 0,6.  

El Consell de Govern, a proposta del conseller de Salut determina que el percentatge del fons d’acció social per a l’any 2013 és del 0,6 % i que  l’acció social per al personal del Servei de Salut de les Illes Balears es limita només als ajuts per fills menors de divuit anys i als ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat.